Bericht
gepubliceerd op 30 april 2009

Mededeling van de lijst van de Belgische gereglementeerde markten Overeenkomstig artikel 3,

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2009003169
pub.
30/04/2009
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Mededeling van de lijst van de Belgische gereglementeerde markten Overeenkomstig artikel 3, § 1, derde lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 april 2007, worden de lijst van Belgische gereglementeerde markten die zijn vergund met toepassing van het eerste lid en elke wijziging van deze lijst door toedoen van de minister in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Op 31 december 2008 waren volgende markten opgenomen op de lijst, krachtens het ministerieel besluit van 11 april 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/04/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003003240 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende de lijst van de Belgische gereglementeerde markten sluiten houdende de lijst van de Belgische gereglementeerde markten, laatst gewijzigd bij ministeriële besluiten van 27 februari 2007, 29 oktober 2007 en 30 mei 2008 : 1°de markt « Euronext Brussels » en de markt voor afgeleide producten van Euronext Brussels; 2°de gereglementeerde buitenbeursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^