Bericht
gepubliceerd op 06 juli 2009
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Bericht De Minister van Financiën deelt mede dat hij overeenkomstig artikel 22,

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2009003257
pub.
06/07/2009
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Bericht De Minister van Financiën deelt mede dat hij overeenkomstig artikel 22, § 3, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, zijn goedkeuring heeft gegeven aan de wijzigingen van de verrekeningsregels van Clearnet SA en dat deze wijzigingen op 19 juni 2009 in werking treden.

Deze nieuwe regels zijn beschikbaar op de website van Clearnet SA : http://www.clearnetsa.com

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^