Bericht
gepubliceerd op 01 april 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De h

bron
raad van state
numac
2009018125
pub.
01/04/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De heer Pierre-Yves Loiseau, de VZW « Dentisterie sociale », alsmede de BVBA « Cabinet dentaire Loiseau » hebben de Raad van State verzocht om de schorsing en de nietigverklaring van het koninklijk besluit van 9 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 7 januari 2009.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 191.695/VI-18.145.

Voor de Hoofgriffier, Chr. Stassart, Hoofdsecretaris.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^