Bericht
gepubliceerd op 23 oktober 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Guy De Pourcq, die woonplaats kiest bij Mr. Tom De Sutter Deze za

bron
raad van state
numac
2009018426
pub.
23/10/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Guy De Pourcq, die woonplaats kiest bij Mr. Tom De Sutter, advocaat, met kantoor te 9000 Gent, Koning Albertlaan 128, heeft op 7 september 2009 een verzoekschrift tot nietigverklaring ingediend van het besluit van de gemeenteraad van Oostrozebeke van 9 juli 2009 inzake het vaststellen van het organogram en de personeelsformatie.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 193.894/XII-5944.

Voor de Hoofdgriffier, G. De Sloover, Hoofdsecretaris.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^