Bericht
gepubliceerd op 19 maart 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Adviesraad voor gezondheids- en welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad. - Oproep tot kandidaatstellingen Het Belgisch Staatsblad van 19 maart 2009 heeft de ordonnanties betreffende de Adviesraad voor Luidens

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2009031131
pub.
19/03/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Adviesraad voor gezondheids- en welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad. - Oproep tot kandidaatstellingen Het Belgisch Staatsblad van 19 maart 2009 heeft de ordonnanties betreffende de Adviesraad voor gezondheids- en welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, gecoördineerd op 19 februari 2009, alsmede het besluit van het Verenigd van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 19 februari 2009 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissies ingesteld bij de ordonnanties betreffende de Adviesraad voor gezondheids- en welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, gecoördineerd op 19 februari 2009, bekend gemaakt.

Luidens voormelde wettelijke bepalingen, bevat de Adviesraad voor gezondheids- en welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie twee Commissies, de Commissie voor gezondheidszorg en de Commissie voor welzijnszorg.

De Commissie voor gezondheidszorg bestaat uit vier afdelingen : 1° de afdeling ziekenhuizen;2° de afdeling preventieve gezondheidszorg;3° de afdeling eerstelijnsgezondheidszorg en thuiszorg;4° de afdeling instellingen en diensten voor geestelijke gezondheidszorg. De Commissie voor welzijnszorg bestaat eveneens uit vier afdelingen : 1° de afdeling instellingen en diensten voor bejaarden;2° de afdeling instellingen en diensten voor personen met handicap;3° de afdeling instellingen en diensten voor het gezin;4° de afdeling instellingen en diensten voor sociale dienstverlening. Overeenkomstig artikel 18 van de gecoördineerde ordonnanties, bestaat elke afdeling uit gewone leden en uit plaatsvervangende leden.

Krachtens hun artikel 19, § 1, zijn de afdelingen onder andere samengesteld uit vertegenwoordigers van de inrichtende machten, van de tewerkgestelde personeelsleden en van de verbruikers.

Ten einde tot de samenstelling van deze Raad te kunnen overgaan, worden de representatieve organisaties die erin wensen te zetelen, verzocht binnen de dertig (30) kalenderdagen na deze oproep tot kandidaatstellingen, bij een ter post neergelegd aangetekend schrijven, de kandidaatstellingen, vergezeld met een curriculum vitae, voor te stellen bij de : Diensten van het Verenigd van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad t.a.v. de heer A. JORIS, Leidend Ambtenaar, Louizalaan 183, te 1050 Brussel.

De aandacht van de representatieve organisaties wordt bovendien gevestigd op de bepalingen van artikel 19, § 2, van de gecoördineerde ordonnanties, waarin wordt gesteld dat voor ieder te begeven mandaat de kandidatuur van minstens één man en één vrouw dient te worden voorgedragen. Van deze voorwaarde kan wel worden afgeweken, mits bijzondere motivering opgenomen in het voordrachtdocument.

Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie zal de verschillende kandidaatstellingen aan een onderzoek onderwerpen en de effectieve en plaatsvervangende leden van de Adviesraad benoemen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^