Bericht
gepubliceerd op 19 maart 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht van de portefeuille van hypothecaire sch Deze overdra

bron
commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen
numac
2009095286
pub.
19/03/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN


Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht van de portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen van de onderneming « Ethias » (vroeger Nateus), naamloze vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is rue des Croisiers 24, te Luik, aan de onderneming « Nateus Life », naamloze vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Frankrijklei 79, te 2000 Antwerpen.

Deze overdracht, die uitwerking heeft vanaf 26 december 2008, is tegenstelbaar aan alle derden door deze bekendmaking. (9482)

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^