Bericht
gepubliceerd op 12 juni 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Officieel bericht Aanpassing buiten index op 1 mei 2009 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen. Aan het spilindexcijfer 110,51 wordt, vanaf 1 mei 2009, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd op(...) A. Ziekte- en invaliditei

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2009202351
pub.
12/06/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Officieel bericht Aanpassing buiten index op 1 mei 2009 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen.

Aan het spilindexcijfer 110,51 (basis 2004 = 100) wordt, vanaf 1 mei 2009, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd op : A. Ziekte- en invaliditeitsverzekering I. Regeling voor werknemers Krachtens het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 : 1. Invaliditeit (maximum dagbedrag) : a) Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 september 2002 : - invalide vanaf 1 april 2004 tot en met 31 december 2004 : - alleenstaande .. . . . 62,69 EUR - invalide vanaf 1 januari 2005 tot en met 31 december 2006 : - alleenstaande . . . . . 63,95 EUR - invalide vanaf 1 januari 2007 tot en met 31 december 2008 : - alleenstaande . . . . . 64,58 EUR - invalide vanaf 1 januari 2009 : - alleenstaande . . . . . 65,10 EUR II. Regeling voor zelfstandigen (dagbedragen) Krachtens artikel 203 van de programmawet van 22 december 2008 : 1. Primaire ongeschiktheid : a) met gezinslast .. . . . 45,31 EUR b) alleenstaande .. . . . 34,38 EUR 2. Invaliditeit : a) zonder stopzetting van het bedrijf : - met gezinslast .. . . . 45,31 EUR - alleenstaande . . . . . 34,38 EUR B. Pensioenen I. Regeling voor zelfstandigen (jaarbedragen) Krachtens artikel 203 van de programmawet van 22 december 2008 : 1. Gezin - minimumpensioen .. . . . 14.137,12 EUR 2. Overlevende echtgenoot - minimumpensioen .. . . . 10.725,68 EUR 3. Alleenstaande - minimumpensioen .. . . . 10.725,68 EUR C. Faillissementsuitkering voor zelfstandigen (bedragen per maand) - zonder gezinslast . . . . . 893,81 EUR - met gezinslast . . . . . 1.178,09 EUR

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^