Bericht
gepubliceerd op 12 maart 2010
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Administratie van de Thesaurie - Bericht De Minister van Financiën deelt mede dat hij overeenkomstig artikel 22,

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2010003157
pub.
12/03/2010
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Administratie van de Thesaurie - Bericht De Minister van Financiën deelt mede dat hij overeenkomstig artikel 22, § 3, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, zijn goedkeuring heeft gegeven aan het verzoek van LCH.Clearnet SA van 1 februari 2010 betreffende de wijzigingen van zijn regels van verrekening en dat deze wijzigingen vanaf hun publicatie op de website van LCH.Clearnet SA (www.LCHClearnet.com) in werking treden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^