Bericht
gepubliceerd op 21 mei 2010
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Administratie van de thesaurie. - Bericht De Minister van Financiën deelt mede dat hij overeenkomstig artikel 22,

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2010003318
pub.
21/05/2010
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Administratie van de thesaurie. - Bericht De Minister van Financiën deelt mede dat hij overeenkomstig artikel 22, § 3 van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, zijn goedkeuring heeft gegeven aan het verzoek van LCH.Cleamet SA van 8 april 2010 betreffende de wijzigingen van zijn regels van verrekening en dat deze wijzigingen vanaf hun publicatie op de website van LCH.Cleamet SA (www.LCHCleamet.com) in werking treden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^