Bericht
gepubliceerd op 20 januari 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevr. Margarida Dos Santos Melo heeft bij de Raad van Sta Dat bes

bron
raad van state
numac
2010018022
pub.
20/01/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevr. Margarida Dos Santos Melo heeft bij de Raad van State de nietigverklaring gevorderd van het koninklijk besluit van 20 september 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2009 tot vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden.

Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 25 september 2009.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 194.714/VIII-7142.

Voor de Hoofdgriffier, G. Delannay, Bestuurlijk attaché.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^