Bericht
gepubliceerd op 19 januari 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Advies bedoeld in artikel 29 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de erkenning van de coördinatiecentra voor thuiszorg en -hulp met het oog op de toekenning van subsidies. - Planning van de coördinatiecentr(...) Dit advies bepaalt het aantal

bron
waalse overheidsdienst
numac
2010200128
pub.
19/01/2010
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Advies bedoeld in artikel 29 van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202360 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning en het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bed type decreet prom. 30/04/2009 pub. 10/09/2009 numac 2009029480 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot regeling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van een instantie voor de zelfregulering van journalistieke deontologie type decreet prom. 30/04/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009202292 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 12 februari 2004 betreffende de regeringscommissaris voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet en betreffende de controleopdrachten van de revisoren binnen de in type decreet prom. 30/04/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009202339 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende bepalingen inzake het plaatselijke overheidspersoneel voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 30/04/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009202340 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van artikel 3 van het decreet van 27 mei 2004 betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 22/05/2009 numac 2009202221 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 4 juli 1996 betreffende de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009035504 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009031280 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord gesloten te Brussel, op 27 maart 2009, tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de oprichting van de « Service francophone des Métiers et des sluiten betreffende de erkenning van de coördinatiecentra voor thuiszorg en -hulp (afkorting in het Frans : CCSSD) met het oog op de toekenning van subsidies. - Planning van de coördinatiecentra voor thuiszorg en hulp met het oog op de toekenning van subsidies Dit advies bepaalt het aantal coördinatiecentra voor thuiszorg en -hulp die het voorwerp kunnen zijn van een erkenning met het oog op de toekenning van subsidies voor de periode 2010-2015.

Bevolking gebieden GDT (1)

Hoofdgemeenten van het gebied (2)

tot. bevolk. NIS 01-01-2008 (3)

60-ers en 60-plussers (4)

tot. bevolk. ( 5)

Aantal CCSSD (6)

Gebied 1

Doornik - Moeskroen - Komen

323.226

72.962

396.188

4

Gebied 2

Binche - La Louvière - Zinnik

275.127

59.406

334.533

4

Gebied 3

Waver - Nijvel

373.492

79.508

453.000

5

Gebied 4

Hoei - Borgworm

179.675

37.454

217.129

3

Gebied 5

Luik

597.478

38.592

736.070

5

Gebied 6

Verviers - Malmedy

202.400

42.854

245.254

3

Gebied 7

Bergen

250.431

54.110

304.541

4

Gebied 8

Charleroi

438.901

96.700

535.601

5

Gebied 9

Namen - Gembloux

296.494

61.704

358.198

4

Gebied 10

Ciney - Dinant - Rochefort

104.719

23.524

128.243

3

Gebied 11

Couvin - Philippeville

76.579

17.348

93.927

3

Gebied 12

Bastenaken - Marche - Neuf-château - Vielsalm

156.331

32.248

88.579

3

Gebied 13

Aarlen - Virton

107.753

21.329

129.082

3

Totaal

3.382.606

737.739

4.120.345

49


Kolom (1) - Omschrijving van het gebied GDT Kolom (2) - Omschrijving van het gebied met verwijzing naar de hoofdgemeenten van het gebied GDT Kolom (3) - Totaal aantal opgenomen inwoners in het gebied Kolom (4) - Totaal aantal opgenomen zestigers en zestigplussers in het gebied op dezelfde datum Kolom (5) - Totaal aantal inwoners rekening houdende met de dubbele aanrekening van de zestigers en de zestigplussers Kolom (6) - Aantal coördinatiecentra voor thuiszorg en -hulp geschikt om erkend te worden op basis van de beginselen van artikel 28 van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202360 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning en het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bed type decreet prom. 30/04/2009 pub. 10/09/2009 numac 2009029480 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot regeling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van een instantie voor de zelfregulering van journalistieke deontologie type decreet prom. 30/04/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009202292 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 12 februari 2004 betreffende de regeringscommissaris voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet en betreffende de controleopdrachten van de revisoren binnen de in type decreet prom. 30/04/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009202339 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende bepalingen inzake het plaatselijke overheidspersoneel voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 30/04/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009202340 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van artikel 3 van het decreet van 27 mei 2004 betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 22/05/2009 numac 2009202221 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 4 juli 1996 betreffende de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009035504 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009031280 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord gesloten te Brussel, op 27 maart 2009, tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de oprichting van de « Service francophone des Métiers et des sluiten Overeenkomstig artikel 33 van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202360 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning en het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bed type decreet prom. 30/04/2009 pub. 10/09/2009 numac 2009029480 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot regeling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van een instantie voor de zelfregulering van journalistieke deontologie type decreet prom. 30/04/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009202292 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 12 februari 2004 betreffende de regeringscommissaris voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet en betreffende de controleopdrachten van de revisoren binnen de in type decreet prom. 30/04/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009202339 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende bepalingen inzake het plaatselijke overheidspersoneel voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 30/04/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009202340 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van artikel 3 van het decreet van 27 mei 2004 betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 22/05/2009 numac 2009202221 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 4 juli 1996 betreffende de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009035504 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009031280 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord gesloten te Brussel, op 27 maart 2009, tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de oprichting van de « Service francophone des Métiers et des sluiten en artikel 13 van het uitvoeringsbesluit bevat een aanvraag tot erkenning : 1° de identiteit van de inrichtende macht, zijn statuut en bedrijfsnummer;2° het grondgebied van het gebied GDT waarvoor zij verzoekt erkend te worden, en de omvang van de betrokken bevolking;3° in voorkomend geval, het bewijs dat zij voortvloeit uit een fusie of een vereniging zoals bedoeld in artikel 30, lid 1e, 2°, a), van het decreet;4° de overeenkomsten gesloten met de hulp- en zorgverstrekkers, evenals de vermelding van de diensten die zij zelf organiseert of in vereniging met een derde;5° het informatiedocument voor de begunstigde. Op straffe van nietigheid wordt de aanvraag ten laatste binnen een termijn van één maand vanaf deze bekendmaking ingediend.

Die wordt per aangetekend schrijven of d.m.v. een elektronische aangetekende zending gestuurd waarmee de zending, het ogenblik van de zending en de identiteit van de afzender bewezen kunnen worden, naar het volgende adres : Operationeel Directoraat-generaal Plaatselijke Besturen, Sociale Actie en Gezondheid Departement Gezondheid en Medisch-sociale Infrastructuren Directie Ambulante Zorgen Avenue Gouverneur François Bovesse 100 5100 Namen (Jambes)

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^