Bericht
gepubliceerd op 08 april 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Officieel bericht Aanpassing buiten index op 1 juni 2009 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen. Aan het spilindexcijfer 110,51 wordt, vanaf 1 juni 2009, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd (...) A. Ziekte- en invaliditei

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2010201514
pub.
08/04/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Officieel bericht Aanpassing buiten index op 1 juni 2009 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen.

Aan het spilindexcijfer 110,51 (basis 2004 = 100) wordt, vanaf 1 juni 2009, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd op : A. Ziekte- en invaliditeitsverzekering I. Regeling voor werknemers (dagbedragen) 1. Krachtens het koninklijk besluit van 16 februari 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009022084 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van het minimumrecht per loopbaanjaar en van sommige pensioenen in de regeling voor werknemers type koninklijk besluit prom. 16/02/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009022085 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van het bedrag bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen sluiten tot verhoging van het minimumrecht per loopbaanjaar en van sommige pensioenen in de regeling voor werknemers : Minimum dagbedrag van de invaliditeitsuitkering toe te kennen aan de gerechtigden die de hoedanigheid hebben van regelmatig werknemer (vanaf de 1e dag van de 7e maand van de arbeidsongeschiktheid) : a) met gezinslast .. . . . 48,30 EUR b) alleenstaande .. . . . 38,65 EUR 2. Krachtens het officieel bericht van 25 mei 2009 (Belgisch Staatsblad van 10 juni 2009, Ed.2) - Verhoging van de

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^