Bericht
gepubliceerd op 16 december 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Officieel bericht Weerslag van de schommeling van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de sociale uitkeringen Op 1 september 2010 hebben sommige uitkeringen recht op een aanpassing buiten index, zoals vermeld in de voetnoot Het sp A. Ziekte- en i

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2010205880
pub.
16/12/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Officieel bericht Weerslag van de schommeling van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de sociale uitkeringen Op 1 september 2010 hebben sommige uitkeringen recht op een aanpassing buiten index, zoals vermeld in de voetnoot Het spilindexcijfer 112,72 (basis 2004 = 100) wordt in de maand augustus 2010 bereikt. Rekening houdend met de wet van 2 augustus 1971, waarbij de sociale uitkeringen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld, en met andere wettelijke en reglementaire bepalingen worden met ingang van 1 september 2010 de sociale uitkeringen op de volgende bedragen vastgesteld : A. Ziekte- en invaliditeitsverzekering I. Regeling voor werknemers 1. Maximum daguitkering voor het eerste jaar arbeidsongeschiktheid : a) Begin arbeidsongeschiktheid vanaf 1 januari 2007 tot en met 31 december 2008 : • 60 % .. . . . . 71,87 EUR b) Begin arbeidsongeschiktheid vanaf 1 januari 2009 : • 60 % .. . . . . 72,44 EUR 2. Maximum daguitkering vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid : a) Arbeidsongeschiktheid aanvangend vóór 1 oktober 1974 : - met gezinslast .. . . . . 50,06 EUR - zonder gezinslast . . . . . 33,50 EUR b) Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 oktober 1974 tot en met 31 december 2002 : - met gezinslast .. . . . . 79,26 EUR - alleenstaande . . . . . . . 67,06 EUR - samenwonende . . . . . . . 48,77 EUR c) Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 januari 2003 tot en met 31 december 2003 : • invalide vóór 1 januari 2005 : - met gezinslast .. . . . . 77,70 EUR - alleenstaande . . . . . . . 65,75 EUR - samenwonende . . . . . . . 47,82 EUR • invalide vanaf 1 januari 2005 (*) : - met gezinslast . . . . . . 79,26 EUR - alleenstaande . . . . . . . 67,06 EUR - samenwonende . . . . . . . 48,77 EUR d) Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 januari 2004 tot en met 31 december 2004 (1) : • invalide vóór 1 januari 2005 (**) : - met gezinslast .. . . . . 77,70 EUR - alleenstaande . . . . . . . 65,75 EUR - samenwonende . . . . . . . 47,82 EUR • invalide vanaf 1 januari 2005 : - met gezinslast . . . . . . 79,26 EUR - alleenstaande . . . . . . . 67,06 EUR - samenwonende . . . . . . . 48,77 EUR e) Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 januari 2005 tot en met 31 december 2007 : • invalide vóór 1 januari 2007 : - met gezinslast .. . . . . 77,70 EUR - alleenstaande . . . . . . . 65,75 EUR - samenwonende . . . . . . . 47,82 EUR • invalide vanaf 1 januari 2007 tot en met 31 december 2008 : - met gezinslast . . . . . . 78,48 EUR - alleenstaande . . . . . . . 66,40 EUR - samenwonende . . . . . . . 48,29 EUR • invalide vanaf 1 januari 2009 (*) : - met gezinslast . . . . . . 79,11 EUR - alleenstaande . . . . . . . 66,94 EUR - samenwonende . . . . . . . 48,68 EUR f) Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 januari 2008 : • invalide vóór 1 januari 2009 (**) : - met gezinslast .. . . . . 77,86 EUR - alleenstaande . . . . . . . 65,88 EUR - samenwonende . . . . . . . 47,91 EUR • invalide vanaf 1 januari 2009 : - met gezinslast . . . . . . 78,48 EUR - alleenstaande . . . . . . . 66,40 EUR - samenwonende . . . . . . . 48,29 EUR 3. Minimum dagbedrag van de uitkering (vanaf de 1e dag van de 7e maand van de arbeidsongeschiktheid) : • Regelmatige werknemer : - met gezinslast .. . . . . 49,26 EUR - alleenstaande . . . . . . . 39,42 EUR - samenwonende . . . . . . . 33,80 EUR • niet regelmatige werknemer : - met gezinslast . . . . . . 37,96 EUR - zonder gezinslast . . . . . 28,47 EUR 4. Maximum uitkering voor moederschap, vaderschap en adoptie : Begin moederschap, vaderschap, adoptie en werkverwijdering : a) Vanaf 1 januari 2007 tot en met 31 december 2008 : • Vaderschap en adoptie 82,00 % .. . . . 98,22 EUR • Moederschap : - 79,50 % . . . . . . . . . . 95,22 EUR - 75,00 % . . . . . . . . . . 89,83 EUR • Werkverwijdering 60 % . . . . . . . . . 71,87 EUR b) Vanaf 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 : • Vaderschap en adoptie 82,00 % .. . . . 99,00 EUR • Moederschap : - 79,50 % . . . . . . . . . . 95,98 EUR - 75,00 % . . . . . . . . . . 90,55 EUR • Werkverwijdering 60 % . . . . . . . . . 72,44 EUR c) Vanaf 1 januari 2010 : • Vaderschap en adoptie 82,00 % .. . . . 99,00 EUR • Moederschap : - 79,50 % . . . . . . . . . . 95,98 EUR - 75,00 % . . . . . . . . . . 90,55 EUR • Werkverwijdering : - 60,00 % . . . . . . . . . . 72,44 EUR - 78,237 % . . . . . . . . . 94,46 EUR 5. Forfaitaire tegemoetkoming hulp van derden .. . . . . . . . 12,99 EUR 6. Uitkering voor begrafeniskosten (forfaitair bedrag) .. . . . 148,74 EUR II. Regeling voor zelfstandigen (forfaitaire dagbedragen). 1. Primaire ongeschiktheid : a) met gezinslast .. . . . . 48,39 EUR b) alleenstaande .. . . . . 37,10 EUR c) samenwonende .. . . . . . 30,23 EUR 2. Invaliditeit : a) Zonder stopzetting van het bedrijf : • met gezinslast .. . 48,39 EUR • alleenstaand . . . . 37,10 EUR • samenwonende . . . . 30,23 EUR b) Met stopzetting van het bedrijf : • met gezinslast .. . 49,26 EUR • alleenstaand . . . . 39,42 EUR • samenwonende . . . . 33,80 EUR 3. Moederschapuitkering en adoptie : • wekelijkse uitkering .. . . . 383,24 EUR 4. Forfaitaire tegemoetkoming hulp van derden .. . . . 12,99 EUR III. Invaliditeitspensioen voor mijnwerkers (jaarbedragen). 1. Ondergrond : a) gezinsbedrag .. . . . 16.646,28 EUR b) bedrag alleenstaande .. . . . 13.081,32 EUR 2. Bovengrond : a) gezinsbedrag .. . . . 14.248,56 EUR b) bedrag alleenstaande .. . . . 11.402,28 EUR IV. Stelsel der zeelieden. 1. Maximum daguitkering voor het eerste jaar arbeidsongeschiktheid : ....... Categorie I . . . . . 13,25 EUR ....... Categorie II . . . . . 15,73 EUR ....... Categorie III . . . . 18,20 EUR ....... Categorie IV . . . . . 20,68 EUR ....... Categorie V . . . . . 23,16 EUR ....... Categorie VI . . . . . 25,63 EUR ....... Categorie VII. . . . . 28,11 EUR ....... Categorie VIII . . . . 30,59 EUR ....... Categorie IX . . . . . 33,06 EUR ....... Categorie X . . . . . 35,54 EUR ....... Categorie XI . . . . . 38,02 EUR ....... Categorie XII . . . . 40,49 EUR ....... Categorie XIII . . . . 42,97 EUR ....... Categorie XIV . . . . 45,45 EUR ....... Categorie XV . . . . . 47,92 EUR ....... Categorie XVI . . . . 50,40 EUR ....... Categorie XVII . . . . 52,88 EUR ....... Categorie XVIII . . . 55,35 EUR ....... Categorie XIX . . . . 57,83 EUR ....... Categorie XX . . . . . 60,31 EUR ....... Categorie XXI . . . . 62,78 EUR ....... Categorie XXII . . . . 65,26 EUR ....... Categorie XXIII . . . 67,74 EUR ....... Categorie XXIV . . . . 72,44 EUR 2. Maximum daguitkering vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid : a) Invaliditeit : • Gewoon bedrag : ....... Categorie I . . . . . 14,35 EUR ....... Categorie II . . . . . 17,04 EUR ....... Categorie III . . . . 19,72 EUR ....... Categorie IV . . . . . 22,40 EUR ....... Categorie V . . . . . 25,09 EUR ....... Categorie VI . . . . . 27,77 EUR ....... Categorie VII . . . . 30,45 EUR ....... Categorie VIII . . . . 33,14 EUR ....... Categorie IX . . . . . 35,82 EUR ....... Categorie X . . . . . 38,50 EUR ....... Categorie XI . . . . . 41,19 EUR ....... Categorie XII . . . . 43,87 EUR ....... Categorie XIII . . . . 46,55 EUR ....... Categorie XIV . . . . 49,23 EUR ....... Categorie XV . . . . . 51,92 EUR ....... Categorie XVI . . . . 54,60 EUR ....... Categorie XVII . . . . 57,28 EUR ....... Categorie XVIII . . . 59,97 EUR ....... Categorie XIX . . . . 62,65 EUR ....... Categorie XX . . . . . 65,33 EUR ....... Categorie XXI . . . . 68,02 EUR ....... Categorie XXII . . . . 70,70 EUR ....... Categorie XXIII . . . 73,38 EUR ....... Categorie XXIVa . . . 75,57 EUR ....... Categorie XXIVb . . . 77,08 EUR ....... Categorie XXIVc . . . 77,86 EUR ....... Categorie XXIVd . . . 78,48 EUR • bedrag tijdens de opneming in een verpleeginrichting en zonder gezinslast : ....... Categorie I . . . . . .9,61 EUR ....... Categorie II . . . . . 11,40 EUR ....... Categorie III . . . . 13,20 EUR ....... Categorie IV . . . . . 14,99 EUR ....... Categorie V . . . . . 16,79 EUR ....... Categorie VI . . . . . 18,58 EUR ....... Categorie VII . . . . 20,38 EUR ....... Categorie VIII . . . . 22,18 EUR ....... Categorie IX . . . . . 23,97 EUR ....... Categorie X . . . . . 25,77 EUR ....... Categorie XI . . . . . 27,56 EUR ....... Categorie XII . . . . 29,36 EUR ....... Categorie XIII . . . . 31,15 EUR ....... Categorie XIV . . . . 32,95 EUR ....... Categorie XV . . . . . 34,74 EUR ....... Categorie XVI . . . . 36,54 EUR ....... Categorie XVII . . . . 38,34 EUR ....... Categorie XVIII . . . 40,13 EUR ....... Categorie XIX . . . . 41,93 EUR ....... Categorie XX . . . . . 43,72 EUR ....... Categorie XXI . . . . 45,52 EUR ....... Categorie XXII . . . . 47,31 EUR ....... Categorie XXIII . . . 49,11 EUR ...... Categorie XXIVa . . . . 50,58 EUR ...... Categorie XXIVb . . . . 51,59 EUR ...... Categorie XXIVc . . . . 52,10 EUR ....... Categorie XXIVd . . . 52,52 EUR b) Aanvang invaliditeit vóór 01/04/2004 : • gewoon bedrag .. . . 69,76 EUR • bedrag tijdens de opneming in een verpleeginrichting en zonder gezinslast . . . . . 46,51 EUR c) Aanvang invaliditeit vanaf 01/04/2004 : • gewoon bedrag .. . . 75,57 EUR • bedrag tijdens de opneming in een verpleeginrichting en zonder gezinslast . . . . . 50,58 EUR d) Aanvang invaliditeit vanaf 01/01/2005 : • gewoon bedrag .. . . 77,08 EUR • bedrag tijdens de opneming in een verpleeginrichting en zonder gezinslast . . . . . 51,59 EUR e) Aanvang invaliditeit vanaf 01/01/2007 : • gewoon bedrag .. . . 77,86 EUR • bedrag tijdens de opneming in een verpleeginrichting en zonder gezinslast . . . . . 52,10 EUR f) Aanvang invaliditeit vanaf 01/01/2009 : • gewoon bedrag .. . . 78,48 EUR • bedrag tijdens de opneming in een verpleeginrichting en zonder gezinslast . . . . . 52,52 EUR 3. Minimum dagbedrag van de invaliditeitsuitkering toe te kennen aan de gerechtigden die de hoedanigheid hebben van regelmatig werknemer : a) met gezinslast .. . . . . 49,26 EUR b) zonder gezinslast .. . . 39,42 EUR 4. Minimum dagbedrag van de invaliditeitsuitkering voor gerechtigden die niet de hoedanigheid hebben van regelmatig werknemer : a) met gezinslast .. . . . 37,69 EUR b) zonder gezinslast .. . . 28,47 EUR 5. Uitkering voor begrafeniskosten (forfaitair bedrag) : 148,74 EUR (*) deze rubriek betreft gerechtigden wier periode van primaire ongeschiktheid geschorst werd omwille van een periode van moederschap (**) deze rubriek betreft de buitenlands verzekerde gerechtigden die erkend zijn in invaliditeit alvorens de ongeschiktheid van één jaar bereikt te hebben B.Pensioenen I. Regeling voor werknemers 1. De pensioenen toegekend uit hoofde van een activiteit als werknemer (arbeider, bediende, zeevarende of mijnwerker) worden vanaf 01.09.2010 verhoogd tot een bedrag gelijk aan het vorige maandbedrag vermenigvuldigd met de coëfficiënt 1,02. 2. Gewaarborgd minimumpensioen voor een volledige werknemersloopbaan (jaarbedragen) : a) Rustpensioen : • gezinsbedrag .. . . . . . . . 15.369,88 EUR • bedrag alleenstaande . . . . . 12.299,77 EUR b) Overlevingspensioen .. . . . . . . 12.106,39 EUR II. Gewaarborgd inkomen voor bejaarden (jaarbedragen) : 1. Gezinsbedrag : a) gewoon maximumbedrag .. . . . . . 11.015,68 EUR b) maximumbedrag wanneer de aanvrager of zijn echtgenoot het genot heeft bekomen van de verhoging voorbehouden aan de mindervalide die een invaliditeit van minstens 65 pct.bewezen . . . . . 13.022,91 EUR c) maximumbedrag wanneer de aanvrager en zijn echtgenoot het genot hebben bekomen van de verhoging voorbehouden aan de mindervalide die een invaliditeit van minstens 65 pct.bewezen . . . . . 15.030,14 EUR 2. Bedrag alleenstaande : a) gewoon maximumbedrag .. . . . . . . 8.261,91 EUR b) maximumbedrag wanneer de aanvrager het genot heeft bekomen van de verhoging voorbehouden aan de mindervalide die een invaliditeit van minstens 65 pct.bewezen . . . . . 10.269.14 EUR III. Inkomensgarantie voor ouderen (jaarbedragen) : a) Basisbedrag .. . . . . . . . . . . 7.330,63 EUR b) basisbedrag x 1,5 .. . . . . . . 10.995,95 EUR IV. Regeling voor zelfstandigen (forfaitaire jaarbedragen) De basisbedragen, 1ste verhoogd bedrag en 2e verhoogd bedrag zijn bedoeld voor de personen die geen loopbaan van tenminste 30 jaar hebben en die dus geen recht hebben op het minimumpensioen. De verhoogde bedragen zijn bestemd voor de personen die langer gewerkt hebben dan de pensioenleeftijd. 1. Gezin : a) Basisbedrag .. . . . . . . . . . . 7.585,04 EUR b) 1e verhoogd bedrag .. . . . . . . . 7.729,93 EUR c) 2e verhoogd bedrag .. . . . . . . . 7.874,80 EUR d) minimumpensioen .. . . . . . . . 15.097,51 EUR 2. Overlevende echtgenoot : a) Basisbedrag .. . . . . . . . . . . 6.068,05 EUR b) minimumpensioen .. . . . . . . . 11.574,60 EUR 3. Alleenstaande : a) Basisbedrag .. . . . . . . . . . . 6.068,05 EUR b) 1e verhoogd bedrag .. . . . . . . . 6.169,18 EUR c) 2e verhoogd bedrag .. . . . . . . . 6.270,28 EUR d) minimumpensioen .. . . . . . . . 11.574,60 EUR 4. Uit de echt gescheiden echtgenoot .. . . . . . 3.792,38 EUR C. Gezinsbijslag I. Regeling voor werknemers 1. Kraamgeld : a) 1e geboorte .. . . . 1.152,57 EUR b) 2e geboorte en elk volgende .. . . . . . . . . 867,17 EUR c) Elk kind uit een meerlingenzwangerschap .. . 1.152,57 EUR 2. Adoptiepremie (per geadopteerd kind) .. . . . 1.152,57 EUR 3. Kinderbijslag (bedragen per maand) : a) Gewone kinderbijslag : • 1e kind .. . . . . . . . . . . . 85,07 EUR • 2e kind . . . . . . . . . . . . . 157,41 EUR • 3e kind en elk volgende . . . . . 235,03 EUR b) Kinderbijslag voor wezen (per weeskind) .. . . 326,82 EUR c) Bijkomende bijslag voor eenoudergezinnen (per kind) : • 1e kind .. . . . . . . . . . . . 43,31 EUR • 2e kind . . . . . . . . . . . . . 26,85 EUR • 3e kind en elk volgende . . . . . 21,65 EUR d) Bijkomende bijslag voor de kinderen van werklozen (vanaf de zevende maand) en gepensioneerden : • 1e kind .. . . . 43,31 EUR • 2e kind . . . . . 26,85 EUR • 3e kind en elk volgende : - eenoudergezin . . . . . 21,65 EUR - ander gezin . . . . . 4,71 EUR e) Bijkomende bijslag voor kinderen van invalide werknemers : • 1e kind .. . . . 93,18 EUR • 2e kind . . . . . 26,85 EUR • 3e kind en elk volgende : - eenoudergezin . . . . . 21,65 EUR - ander gezin . . . . . . 4,71 EUR f) Bijkomende bijslag voor het kind van minder dan 21 jaar dat geboren is uiterlijk op 31 december 1992 en getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66 pct.: • van 0 t.e.m. 3 punten zelfredzaamheid . . . . . 382,73 EUR • van 4 t.e.m. 6 punten zelfredzaamheid . . . . . 418,95 EUR • van 7 t.e.m. 9 punten zelfredzaamheid . . . . . 447,86 EUR g) Bijkomende bijslag voor het kind van minder dan 21 jaar dat geboren is na 31 december 1992 en een aandoening heeft die gevolgen heeft voor zichzelf, op het vlak van de lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid of op het vlak van de activiteit en de participatie, of voor zijn familiale omgeving in functie van de medisch-sociale schaal : • minder dan 6 punten (3 pijlers) waarvan minstens 4 (1e pijler) .. . 74,60 EUR • 6-8 punten (3 pijlers) waarvan minder dan 4 (1e pijler) . . . . . . 99,36 EUR • 6-8 punten (3 pijlers) waarvan minstens 4 (1e pijler) . . . . . . . 382,73 EUR • 9-11 punten (3 pijlers) waarvan minder dan 4 (1e pijler) . . . . . . 231,86 EUR • 9-11 punten (3 pijlers) waarvan minstens 4 (1e pijler) . . . . . . . 382,73 EUR • 12-14 punten (3 pijlers) . . . . . 382,73 EUR • 15-17 punten (3 pijlers) . . . . . 435,19 EUR • 18-20 punten (3 pijlers) . . . . . 466,28 EUR • + 20 punten (3 pijlers) . . . . . 497,36 EUR h) Gehandicapt kind dat vóór 1 juli 1966 geboren is : • Kinderbijslag .. . . . cfr. punt 3, a) • Leeftijdsbijslag : - eerste rang . . . . . . . .. . . 49,84 EUR - ander rechtgevend kind . . . . . 57,42 EUR i) Leeftijdsbijslagen voor de kinderen geboren na 31 december 1990 : • Eerste rang van de gewone schaal (niet rechtgevend op een bijkomende bijslag voor éénoudergezinnen noch op een sociale bijslag en niet gehandicapt) : - kind van 6 tot 12 jaar .. . . . 14,82 EUR - kind van 12 tot 18 jaar . . . . 22,57 EUR - kind boven de 18 jaar (voor de eerste maal van toepassing vanaf 1 januari 2009) . . . . . 26,01 EUR - kind geboren tussen 1 januari 1991 en 31 december 1996 dat eerste rang wordt ter vervanging van een rechtgevende op leeftijdsbijslag, vanaf 6 jaar tot minder dan 18 jaar . . . . . 29,56 EUR - kind geboren tussen 1 januari 1991 en 31 december 1996 dat eerste rang wordt ter vervanging van een rechtgevende op leeftijdsbijslag, vanaf 18 jaar (voor de eerste maal van toepassing vanaf 1 januari 2009) . . . . . 31,74 EUR • Andere kinderen (kind dat recht heeft op een bijkomende bijslag voor eenoudergezinnen en het gehandicapte kind inbegrepen) : - kind van 6 tot 12 jaar . . . . . 29,56 EUR - kind van 12 tot 18 jaar . . . . 45,16 EUR - kind boven de 18 jaar . . . . . 57,42 EUR j) Leeftijdsbijslagen voor de kinderen geboren vóór 1 januari 1991 : • Eerste rang van de gewone schaal (niet-gehandicapte kinderen) : - kind geboren tussen 1 januari 1985 en 31 december 1990, vanaf 18 jaar .. . . . 31,74 EUR • Andere kinderen (kind dat recht heeft op een bijkomende bijslag voor eenoudergezinnen en het gehandicapte kind inbegrepen) : - kind van 6 tot 12 jaar . . . . . 29,56 EUR - kind van 12 tot 18 jaar . . . . 45,16 EUR - kind boven de 18 jaar . . . . . 57,42 EUR k) Jaarlijkse leeftijdsbijslag (bedragen geldig in 2010 *) : Kind van 0 tot 6 jaar .. . . . . . 25,50 EUR Kind van 6 tot 12 jaar . . . . . . 54,12 EUR Kind van 12 tot 18 jaar . . . . . . 75,77 EUR Kind van 18 tot 25 jaar . . . . . . 51,00 EUR * aan spilindex 110,51. Deze bedragen berekend tegen spilindex 112,72 zijn 26,01 EUR, 55,21 EUR, 77,29 EUR en 52,02 EUR. l) Forfaitaire bijslag voor kinderen geplaatst bij een particulier (per kind) .. . . . 57,08 EUR II. Gewaarborgde gezinsbijslag 1. Kraamgeld : a) 1e geboorte .. . . . . . . . . . . . . . . . 1.152,57 EUR b) 2e geboorte en elk volgende .. . . . . . . . . 867,17 EUR c) Elk kind uit een meerlingenzwangerschap .. . 1.152,57 EUR 2. Kinderbijslag (per maand) : a) Kinderen die voor een volledige maand geen kinderbijslag genieten in een andere regeling : • basisbedrag : - 1e kind .. . . . . . . . . . . 85,07 EUR - 2e kind . . . . . . . . . . . . 157,41 EUR - 3e kind en elk volgende . . . . 235,03 EUR • bijkomende sociale bijslag : - 1e kind . . . . . . . . . . . . 43,31 EUR - 2e kind . . . . . . . . . . . . 26,85 EUR - 3e kind en elk volgende : - eenoudergezin . . . . . . . . . 21,65 EUR - ander gezin . . . . . . . . . . . 4,71 EUR b) Kinderen die al voor een volledige maand kinderbijslag genieten in een andere regeling : - 1e kind .. . . . . . . . . . . 79,57 EUR - 2e kind . . . . . . . . . . . . 157,41 EUR - 3e kind en elk volgende . . . . 235,03 EUR 3. Kinderbijslag voor wezen (per weeskind) : .. . 326,82 EUR 4. Leeftijdsbijslagen (per maand) : a) Kinderen die voor een volledige maand geen kinderbijslag genieten in een andere regeling : • Kind van minstens 6 jaar oud .. . . . 29,56 EUR • Kind van minstens 12 jaar oud . . . . . 45,16 EUR • Kind van minstens 18 jaar oud . . . . . 57,42 EUR b) Kinderen die al voor een volledige maand kinderbijslag genieten in een andere regeling : • Kind van minstens 6 jaar oud .. . . . 29,56 EUR • Kind van minstens 12 jaar oud . . . . . 45,16 EUR • Kind van minstens 18 jaar oud : - voor de eerstgeborene van een groep . . . . . 49,84 EUR - voor de andere kinderen . . . . . . . . . . . 57,42 EUR Het enige of het laatstgeboren kind geniet geen leeftijdsbijslag. 5. Jaarlijkse leeftijdsbijslag (bedragen geldig in 2010 *). Kind van 0 tot 6 jaar . . . . . . . . . . . . . 25,50 EUR Kind van 6 tot 12 jaar . . . . . . . . . . . . 54,12 EUR Kind van 12 tot 18 jaar . . . . . . . . . . . . 75,77 EUR Kind van 18 tot 25 jaar . . . . . . . . . . . . 51,00 EUR * aan spilindex 110,51. Deze bedragen berekend tegen spilindex 112,72 zijn 26,01 EUR, 55,21 EUR, 77,29 EUR en 52,02 EUR. 6. Bijzondere bijslag voor geplaatste kinderen : a) Kinderen die voor een volledige maand geen kinderbijslag genieten in een andere regeling .. . . . 57,08 EUR b) Kinderen die al voor een volledige maand kinderbijslag genieten in een andere regeling .. . . . 79,57 EUR III. Regeling voor zelfstandigen 1. Kraamgeld : a) 1e geboorte .. . . . 1.152,57 EUR b) 2e geboorte en elk daarop volgende .. . . . . . 867,17 EUR c) Elk kind uit een meerlingenzwangerschap .. . . 1.152,57 EUR 2. Adoptiepremie (per geadopteerd kind) .. . . . . 1.152,57 EUR 3. Kinderbijslag (bedragen per maand) : a) Gewone kinderbijslag : • 1e kind : - niet gepensioneerde rechthebbende .. . . . . . . 79,57 EUR - niet gepensioneerd rechthebbend eenoudergezin . . 122,88 EUR - gepensioneerde rechthebbende of zijn (haar) langstlevende echtgenote (echtgenoot) . . . . . 104,91 EUR • 2e kind : - niet gepensioneerde rechthebbende . . . . . . . . 157,41 EUR - niet gepensioneerd rechthebbend eenoudergezin . . 184,26 EUR - gepensioneerde rechthebbende of zijn (haar) langstlevende echtgenoot (echtgenote) . . . . . 184,26 EUR • 3e kind en elk der volgende : - niet gepensioneerde rechthebbende . . . . . . . . 235,03 EUR - gepensioneerde rechthebbende of zijn (haar) langstlevende echtgenote (echtgenoot) . . . . . 239,74 EUR - eenoudergezin . . . . . 256,68 EUR b) Bijslag voor kinderen van volledig uitkeringsgerechtigde werkloze die een zelfstandige activiteit begint : • 1e kind .. . . . 122,88 EUR • 2e kind . . . . . 184,26 EUR • 3e kind en elk volgende : - ander gezin . . . . . . 239,74 EUR - eenoudergezin . . . . . 256,68 EUR c) Wezenbijslag : • Per kind .. . . 326,82 EUR d) Bijslag voor kinderen van arbeidsongeschikte of mindervalide zelfstandigen of hun langstlevende echtgenote : • 1e kind .. . . . 178,25 EUR • 2e kind . . . . . 184,26 EUR • 3e kind en volgende : - ander gezin . . . . . . 239,74 EUR - eenoudergezin . . . . . 256,68 EUR e) Basisbijslag voor gehandicapte kinderen minder dan 21 jaar oud (die geen aanspraak kunnen maken op de hiervoor onder c) of d) beoogde verhoogde bedragen) : • 1e kind : - niet gepensioneerde rechthebbende .. . . . . . . . 85,07 EUR - niet gepensioneerd rechthebbend eenoudergezin . . . 128,38 EUR - gepensioneerde rechthebbende of zijn (haar) langstlevende echtgenote (echtgenoot) . . . . . 128,38 EUR • 2e kind : - niet gepensioneerde rechthebbende . . . . . . . . . 157,41 EUR - niet gepensioneerd rechthebbend eenoudergezin . . . 184,26 EUR - gepensioneerde rechthebbende of zijn (haar) langstlevende echtgenote (echtgenoot) . . . . . 184,26 EUR • 3e kind en elk der volgende : - niet gepensioneerde rechthebbende . . . . . . . . . 235,03 EUR - gepensioneerde rechthebbende of zijn (haar) langstlevende echtgenote (echtgenoot) : - ander gezin . . . . . 239,74 EUR - eenoudergezin . . . . . 256,68 EUR f) Bijkomende bijslag voor gehandicapte kinderen minder dan 21 jaar oud : • Kinderen geboren uiterlijk op 31 december 1992 en getroffen door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66 pct.: - van 0 tot en met 3 punten zelfredzaamheid . . . . . 382,73 EUR - van 4 tot en met 6 punten zelfredzaamheid . . . . . 418,95 EUR - van 7 tot en met 9 punten zelfredzaamheid . . . . . 447,86 EUR • Kinderen geboren tussen 1 januari 1993 en 1 januari 1996. - Voor alle beslissingen genomen vóór 1 januari 2007 wordt de aanvullende bijslag toegekend volgens het systeem van de graad van zelfredzaamheid(zie hierboven). Bij het vervallen van die beslissingen wordt de bijslag toegekend volgens het systeem van de ernst van de gevolgen van de aandoening (zie hieronder). • Kinderen geboren na 1 januari 1996 (ernst van de gevolgen van de aan doening) : - minder dan 6 punten (3 pijlers) waarvan minstens 4 (1e pijler) . . . . . 74,60 EUR - 6-8 punten (3 pijlers) waarvan minder dan 4 (1e pijler) . . . . . . . . 99,36 EUR - 6-8 punten (3 pijlers) waarvan minstens 4 (1 pijler) . . . . . . . . . 382,73 EUR - 9-11 punten (3 pijlers) waarvan minder dan 4 (1e pijler) . . . . . . . 231,86 EUR - 9-11 punten (3 pijlers) waarvan minstens 4 (1e pijler) . . . . . . . . 382,73 EUR - 12-14 punten (3 pijlers) . . . . . . . . 382,73 EUR - 15-17 punten (3 pijlers) . . . . . . . . 435,19 EUR - 18-20 punten (3 pijlers) . . . . . . . . 466,28 EUR - + 20 punten (3 pijlers) . . . . . . . . 497,36 EUR • Voor kinderen die op 1 mei 2003 al een toeslag kregen, is er een overgangsregeling : als het systeem van zelfredzaamheid voordeliger is, blijft dat nog maximum drie jaar van toepassing na de einddatum van de lopende beslissing. Als het systeem van ernst van de gevolgen van de aandoening voordeliger is, wordt het definitief toegepast. g) Verworven rechten voor gehandicapte kinderen die de leeftijd van 21 jaar vóór 1 juli 1987 hadden bereikt : Vanaf de leeftijd van 25 jaar wordt ten voordele van deze gehandicapte kinderen de gewone bijslag en de leeftijdsbijslag toegekend, met ten minste 122,58 EUR voor wezen en kinderen van arbeidsongeschikte of mindervalide zelfstandigen (artikel 20bis, zoals van toepassing op 30 juni 1987), zolang voldaan is aan de voorwaarden van artikel 26, § 2, van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen.Indien het geheel van de gewone kinderbijslagen verhoogd met de leeftijdstoeslagen voordeliger is, wordt het voordeligste bedrag toegekend.

Supplement voor eenoudergezinnen • 1e kind . . . . . . . . . . . . . 143,31 EUR • 2e kind . . . . . . . . . . . . . . 26,85 EUR • 3e kind en elk der volgende . . . 21,65 EUR h) Forfaitaire bijslag bij plaatsing in een pleeggezin : • 1e kind .. . . . . . . . . . . . . 29,03 EUR • Volgende kinderen . . . . . . . . 57,08 EUR i) Jaarlijkse toeslag (Bedragen geldig voor 2010 *) Kind van 0 tot 6 jaar .. . . . . . . . . . 25,50 EUR Kind van 6 tot 12 jaar . . . . . . . . . . . 54,12 EUR Kind van 12 tot 18 jaar . . . . . . . . . . 75,77 EUR Kind van 18 tot 25 jaar . . . . . . . . . . 51,00 EUR * aan spilindex 110,51. Deze bedragen berekend tegen spilindex 112,72 zijn 26.01 EUR, 55,21 EUR, 77,29 EUR en 52,02 EUR. j) Leeftijdsbijslagen (per maand) : • Kind van minstens 6 jaar oud .. . 29,56 EUR • Kind van minstens 12 jaar oud . . . 45,16 EUR • Kind van minstens 18 jaar oud . . . 57,42 EUR Uitzondering wanneer gewone kinderbijslag wordt uitbetaald : • geen leeftijdsbijslag wordt toegekend indien het een enig rechtgevend kind of de laatstgeborene van een groep betreft; • de leeftijdsbijslag toegekend ten behoeve van een kind dat minstens 18 jaar oud is en waarvan de rechthebbende niet gepensioneerd is bedraagt 49,84 EUR voor een eerstgeborene van een groep kinderen.

D. Arbeidsongevallen en beroepsziekten I. Arbeidsongevallen Het jaarbedrag van de aanvullende bijslag die door het Fonds voor arbeidsongevallen wordt toegekend, is gelijk aan het verschil tussen : 1° de hierna aangegeven geherwaardeerde bedragen die gekoppeld zijn aan het indexcijfer der consumptieprijzen, en 2° het bedrag van de rente vóór iedere uitkering in kapitaal, of van de jaarlijkse vergoeding die in toepassing van de arbeidsongevallenwet wordt uitbetaald. De bedragen gevolgd door een * houden rekening met de aanpassingen aan de welvaart 1. De getroffenen (bedrag per pct.ongeschiktheid) : a) met een blijvende ongeschiktheid van minder dan 10 pct.. . . 73,35 EUR 77,84 EUR* b) met een blijvende ongeschiktheid tussen 10 en 35 pct.106,83 EUR 113,37 EUR* c) met een blijvende ongeschiktheid tussen 36 en 65 pct.142,34 EUR 151,05 EUR* d) met een blijvende ongeschiktheid van 66 pct.of méér, of wanneer de getroffene een vergoeding voor hulp van derden ontvangt, berekend op een hoger bedrag dan 100 pct. zonder 150 pct. te overschrijden . . . . . . . . . . 180,66 EUR 191,72 EUR* e) wanneer het ongeval vóór 15 oktober 1951 is gebeurd en de hulp van derden als noodzakelijk werd erkend bij overeenkomst tussen de partijen of bij vonnis of wanneer de bijkomende vergoeding voor de hulp van derden berekend wordt op basis van het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon .. . . . 90,39 EUR 95,92 EUR* 2. De andere rechthebbenden : a) de overlevende echtgenoot .. . . . . . . . . . . . 3.979,93 EUR 4.223,50 EUR* b) met een rente van 20 pct.van het basisloon . . . . 2.653,28 EUR 2.815,66 EUR* c) met een rente van 15 pct.van het basisloon . . . . 1.989,91 EUR 2.111,69 EUR* d) met een rente van 10 pct.van het basisloon . . . . 1.326,64 EUR 1.407,83 EUR* II. Beroepsziekten De sub I vermelde bedragen van de aanvullende bijslag gelden eveneens voor de berekening van de aanvullende toeslagen die toegekend worden aan de gerechtigden op een vergoeding in uitvoering van de wetten betreffende de schadeloosstelling inzake beroepsziekten.

E. Asbestfonds (forfaitaire bedragen) a) Maandelijkse rente aan de slachtoffers van • Mesothelioom .. . . . 1.623,60 EUR • Asbestose en diffuse bilaterale pleurale verdikkingen . . . . . 16,24 EUR Per % lichamelijke ongeschiktheid. b) Kapitaal voor de rechthebbende van een slachtoffer overleden ten gevolge van • Mesothelioom : - echtgeno(o)t(e) .. . . . . 32.472,00 EUR - ex-echtgeno(o)t(e) (uit de echt of van tafel en bed gescheiden en die een onderhoudsgeld genoot) . . . . . 16.236,00 EUR - kinderen zolang ze recht hebben op kinderbijslag en in elk geval tot de leeftijd van 18 jaar . . . . . 27.060,00 EUR • Asbestose en diffuse bilaterale pleurale verdikkingen : - echtgeno(o)t(e) . . . . . . 16.236,00 EUR - ex-echtgeno(o)t(e) (uit de echt of van tafel en bed gescheiden en die een onderhoudsgeld genoot) . . . . . 8.118,00 EUR - kinderen zolang ze recht hebben op kinderbijslag en in elk geval tot de leeftijd van 18 jaar . . . . . 13.530,00 EUR F. Faillissementsuitkering voor zelfstandigen (bedragen per maand) : - gerechtigde zonder gezinslast . . . 964,55 EUR - gerechtigde met gezinslast . . . 1.258,13 EUR G. Tegemoetkomingen aan personen met een handicap (Jaarbedragen) I. De wet van 27 februari 1987.

De wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap trad in werking op 1 juli 1987. Deze wet verleent twee types tegemoetkomingen : de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming. Met ingang van 1 november 1989 werd een derde tegemoetkoming ingesteld, uitsluitend ten gunste van de personen met een handicap van minstens 65 jaar : de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

De maximale tegemoetkomingen bedragen : 1. Inkomensvervangende tegemoetkoming : a) categorie A .. . . . 5.925,50 EUR b) categorie B .. . . . 8.888,25 EUR c) categorie C .. . . 11.851,00 EUR 2. Integratietegemoetkoming : a) categorie I .. . . . 1.082,50 EUR b) categorie II .. . . 3.688,76 EUR c) categorie III .. . . 5.894,18 EUR d) categorie IV .. . . 8.587,07 EUR e) categorie V .. . . . 9.741,49 EUR 3. Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden : a) categorie I .. . . . . 925,06 EUR b) categorie II.. . . . 3.531,18 EUR c) categorie III .. . . 4.293,35 EUR d) categorie IV .. . . 5.055,29 EUR e) categorie V .. . . . 6.209,71 EUR II. De wet van 27 juni 1969.

De wet van 27 juni 1969 blijft evenwel van toepassing voor de personen met een handicap aan wie een tegemoetkoming was verleend die inging vóór 1 januari 1975 (tenzij de toepassing van de wet van 27 februari 1987 voordeliger is - principe van de verworven rechten).

De maximale tegemoetkomingen bedragen : 1. Gewone tegemoetkoming : 30 pct.. . . . . 1.296,00 EUR 35 pct. . . . . . 1.512,00 EUR 40 pct. . . . . . 1.728,00 EUR 45 pct. . . . . . 1.944,00 EUR 50 pct. . . . . . 2.160,00 EUR 55 pct. . . . . . 2.376,00 EUR 60 pct. . . . . . 2.834,40 EUR 65 pct. . . . . . 3.250,00 EUR 70 pct. . . . . . 4.097,10 EUR 75 pct. . . . . . 4.389,75 EUR 80 pct. . . . . . 5.252,80 EUR 85 pct. . . . . . 5.620,20 EUR 90 pct. . . . . . 5.950,80 EUR 95 pct. . . . . . 6.905,55 EUR 100 pct. . . . . . 8.214,00 EUR Bedragen voor de gehuwde mannen met een ongeschiktheid van ten minste 80 pct. en die niet feitelijk noch van tafel en bed gescheiden zijn : 80 pct. . . . . . 5.419,20 EUR 85 pct. . . . . . 5.757,90 EUR 90 pct. . . . . . 6.242,40 EUR 95 pct. . . . . . 7.333,05 EUR 100 pct. . . . 8.352,00 EUR 2. Bijzondere tegemoetkoming : a) 100 pct.. . . . . 3.544,19 EUR b) verhoging .. . . . 3.117,08 EUR c) met verhoging .. . 6.661,27 EUR 3. Tegemoetkoming voor hulp van derde : a) categorie I .. . . 1.523,86 EUR b) categorie II.. . . 2.286,03 EUR c) categorie III .. . 3.047,97 EUR 4. Tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen die inging vóór 1 november 1989 (tenzij de toepassing van de wet van 27 februari 1987 voordeliger is) .. . . . 2.007,23 EUR H. Leefloon (Jaarbedragen) a) samenwonende .. . 5.922,53 EUR b) alleenstaande .. . 8.883,78 EUR c) samenwonende met een gezin ten laste .. . . . 11.845,05 EUR (1) Artikel 6 van het koninklijk besluit van 5 juni 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskunde verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^