Bericht
gepubliceerd op 02 september 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht. - Minimumbedrag van de middelen van bestaan waarover een vreemdeling moet beschikken die in België wenst te studeren tijdens het school- of academiejaar 2011-2012 Met toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 8 juni 1983, Bereke

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2011000571
pub.
02/09/2011
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

Dienst Vreemdelingenzaken


Bericht. - Minimumbedrag van de middelen van bestaan waarover een vreemdeling moet beschikken die in België wenst te studeren tijdens het school- of academiejaar 2011-2012 Met toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 8 juni 1983, moet de vreemdeling die in België wenst te studeren tijdens het school- of academiejaar 2011-2012, beschikken over middelen van bestaan waarvan het minimumbedrag 588 EUR per maand bedraagt.

Berekening : 297,47 EUR x 345.57*/175,02 = 587.34 EUR naar boven afgerond tot op de euro : 588 EUR. (Artikel 5 van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, Belgisch Staatsblad 29 juli 2000). * index mei 2011.

Voor de directeur-generaal, afwezig : F. Simon, adviseur-generaal

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^