Bericht
gepubliceerd op 17 maart 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Elia Asset, die woonplaats kiest bij Mrs. Tangui Va Deze zaa

bron
raad van state
numac
2011018088
pub.
17/03/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Elia Asset, die woonplaats kiest bij Mrs. Tangui Vandenput en Patrik De Maeyer, advocaten, met kantoor te 1160 Brussel, Tedescolaan 7, heeft op 10 februari 2011 de nietigverklaring gevorderd van het besluit van de gemeenteraad van Kruibeke van 8 november 2010 houdende de invoering van een belasting op dragende verticale constructies voor het dienstjaar 2010.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 199.176/XII-6496.

Namens de Hoofdgriffier, I. Demortier, Bestuurlijk Attaché.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^