Bericht
gepubliceerd op 19 juli 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Guy Coolens, Martine Boes-Coolens, Jean-Luc Coolens, Ann Dit besl

bron
raad van state
numac
2011018257
pub.
19/07/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Guy Coolens, Martine Boes-Coolens, Jean-Luc Coolens, Anne-Françoise Timmersmans-Coolens, Luc Coolens en Mevr. Gillon-Coolens, die allen woonplaats kiezen bij Mr. Pieter Jongbloet, advocaat, met kantoor te 1000 Brussel, Jan Jacobsplein 5, hebben op 6 juni 2011 de nietigverklaring gevorderd van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 maart 2011 houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Noord-Zuid verbinding N74 ».

Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 7 april 2011.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 200.507/X-14.735.

De Hoofdgriffier, D. Langbeen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^