Bericht
gepubliceerd op 11 juni 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Dienst Vreemdelingenzaken. - Bericht. - Minimumbedrag van de middelen van bestaan waarover een vreemdeling moet beschikken die in België wenst te studeren tijdens het school- of academiejaar 2012-2013 Met toepassing van artikel 2 van het koninkl Bereke

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2012000379
pub.
11/06/2012
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Dienst Vreemdelingenzaken. - Bericht. - Minimumbedrag van de middelen van bestaan waarover een vreemdeling moet beschikken die in België wenst te studeren tijdens het school- of academiejaar 2012-2013 Met toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 8 juni 1983, moet de vreemdeling die in België wenst te studeren tijdens het school- of academie jaar 2012-2013, beschikken over middelen van bestaan waarvan het minimumbedrag 604 EUR per maand bedraagt.

Berekening : 297,47 EUR x 355.27* / 175,02 = 603.82 EUR naar boven afgerond tot op de euro : 604 EUR (artikel 5 van de wet van 26 juni 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 bron ministerie van financien Wet betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet sluiten betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, Belgisch Staatsblad 29 juli 2000). * index mei 2012.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^