Bericht
gepubliceerd op 19 januari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschap van Ans hee Dat be

bron
raad van state
numac
2012018028
pub.
19/01/2012
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschap van Ans heeft de nietigverklaring gevorderd van het koninklijk besluit van 2 oktober 2011 tot uitvoering van Titel 7, Hoofdstuk 2, van de programmawet van 23 december 2009.

Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 11 oktober 2011.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 202.860/VI-19.431.

Voor de Hoofdgriffier : Chr. Stassart, Hoofdsecretaris.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^