Bericht
gepubliceerd op 25 januari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Vilvoorde, d die all

bron
raad van state
numac
2012018043
pub.
25/01/2012
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Vilvoorde, de VZW Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Damme, de VZW Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Aalter, de VZW Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Genk, de VZW Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Temse, de VZW Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Maaseik en de VZW Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Beerse, die allen woonplaats kiezen bij Mr. Dirk DE KEUSTER, advocaat, met kantoor te 2970 Schilde, Eekhoornlaan 19, hebben op 8 december 2011 de nietigverklaring gevorderd van het koninklijk besluit van 2 oktober 2011 tot uitvoering van Titel 7, Hoofdstuk 2, van de programmawet van 23 december 2009.

Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 11 oktober 2011.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 202.797/IX-7500.

Namens de Hoofdgriffier : I. Demortier, Bestuurlijk attache.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^