Bericht
gepubliceerd op 11 juli 2012
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Marcel BRUYERE heeft de nietigverklaring gevorderd Dit bes

bron
raad van state
numac
2012018300
pub.
11/07/2012
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Marcel BRUYERE heeft de nietigverklaring gevorderd van het koninklijk besluit van 14 november 2011 waarbij hem ontslag is verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats La Louvière.

Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 23 mei 2012.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 205.061/XI-18994.

Voor de Hoofdgriffier, Chr. Stassart, Hoofdsecretaris.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^