Bericht
gepubliceerd op 16 oktober 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevr. Vanessa LEJEUNE heeft de nietigverklaring gevorderd Deze za

bron
raad van state
numac
2012018377
pub.
16/10/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevr. Vanessa LEJEUNE heeft de nietigverklaring gevorderd van circulaire nr. E.T.122.68 (AAFisc nr. 22/2012) van 1 juni 2012, uitgevaardigd door de auditeur-generaal van Financiën voor de administrateur-generaal van de Fiscaliteit en betreffende het « geregistreerd kassasysteem in de horecasector, uitvoering van het koninklijk besluit van 30 december 2009 ».

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 205.814/XV-2003.

Voor de Hoofdgriffier, Chr. Stassart, Hoofdsecretaris.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^