Bericht
gepubliceerd op 16 januari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten. - Artikel 15,

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2012021004
pub.
16/01/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER


Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten. - Artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden. - Bericht 1) Overheidsopdrachten gegund vóór 8 augustus 2002 Overeenkomstig artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden die de bijlage vormen van het koninklijk besluit van 26 september 1996, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 15 februari 1999, bedraagt de vanaf 1 december 2011 toe te passen rentevoet van de verwijlintresten 3,50 pct.(rentevoet van de marginale beleningsfaciliteit van de Europese Centrale Bank, op 30 november 2011, namelijk 2 pct., verhoogd met een marge van 1,50 pct.), voor de overheidsopdrachten bekendgemaakt vanaf 1 mei 1997 en de overheidsopdrachten waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting om een aankondiging bekend te maken, werd uitgenodigd tot het indienen van een offerte of van een kandidatuur vanaf deze datum.

Dezelfde rentevoet is van toepassing vanaf 1 december 2011 op de overheidsopdrachten waarvan de uitvoering onderworpen is aan artikel 15, § 4, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 en die bekendgemaakt zijn vanaf 1 januari 1981 of deze waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting om een aankondiging bekend te maken, wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte of van een kandidatuur vanaf deze datum. 2) Overheidsopdrachten gegund vanaf 8 augustus 2002 De opdrachten gegund vanaf 8 augustus 2002 vallen onder de toepassing van de bepalingen van het koninklijk besluit van 17 december 2002. Overeenkomstig artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 17 december 2002, zijn de volgende rentevoeten van toepassing voor de opdrachten gegund vanaf 8 augustus 2002 : augustus tot december 2002 : 10,50 % januari tot juni 2003 : 10 % juli tot december 2003 : 9,50 % januari tot juni 2004 : 9,50 % juli tot december 2004 : 9,50 % januari tot juni 2005 : 9,50 % juli tot december 2005 : 9,50 % januari tot juni 2006 : 9,50 % juli tot december 2006 : 10 % januari tot juni 2007 : 11 % juli tot december 2007 : 11,50 % januari tot juni 2008 : 11,50 % juli tot december 2008 : 11,50 % januari tot juni 2009 : 9,50 % juli tot december 2009 : 8 % januari tot juni 2010 : 8 % juli tot december 2010 : 8 % januari tot juni 2011 : 8 % juli tot december 2011 : 8,50 %. 3) Indien de rentevoet onder punt 1 later wordt gewijzigd, zal op de vijftiende dag van de maand of op de eerstvolgende werkdag die erop volgt, een bericht in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^