Bericht
gepubliceerd op 20 maart 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Elizaveta FEYAERTS heeft op 4 februari 2012 de nietigverk Dit besl

bron
raad van state
numac
2012201544
pub.
20/03/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Elizaveta FEYAERTS heeft op 4 februari 2012 de nietigverklaring gevorderd van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2011 houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Historisch gegroeid bedrijf "Cargill Malt" in Herent ».

Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 7 december 2011.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 203.531/X-15.003.

Namens de Hoofdgriffier, I. Demortier, Bestuurlijk Attaché.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^