Bericht
gepubliceerd op 06 juli 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Thierry DAGNELIE cum suis hebben de nietigverklar Dat besl

bron
raad van state
numac
2012203660
pub.
06/07/2012
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Thierry DAGNELIE cum suis hebben de nietigverklaring gevorderd van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 maart 2012 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 juni 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH. Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 9 maart 2012.

Deze zaken zijn ingeschreven onder de rolnummers G/A 204.784/VIII-8016, G/A 204.790/VIII-8017, G/A 204.791/VIII-8018, G/A 204.792/VIII-8019 en G/A 204.793/VIII-8020.

Voor de Hoofdgriffier, Chr. Stassart, Hoofdsecretaris.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^