Bericht
gepubliceerd op 21 juni 2013
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Bericht. - Minimumbedrag van de middelen van bestaan waarover een vreemdeling moet beschikken die in België wenst te studeren tijdens het school- of academiejaar 2013-2014 Met toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 8 juni 1983, Bereke

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2013000394
pub.
21/06/2013
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Bericht. - Minimumbedrag van de middelen van bestaan waarover een vreemdeling moet beschikken die in België wenst te studeren tijdens het school- of academiejaar 2013-2014 Met toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 8 juni 1983, moet de vreemdeling die in België wenst te studeren tijdens het school- of academiejaar 2013-2014, beschikken over middelen van bestaan waarvan het minimumbedrag 611 EUR per maand bedraagt.

Berekening : 297,47 EUR X 359.47*/175,02 = 610.96 EUR naar boven afgerond tot op de euro : 611 EUR (artikel 5 van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, Belgisch Staatsblad 29 juli 2000). * index mei 2013.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^