Bericht
gepubliceerd op 30 december 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen. - Bericht Onderwerp : Toepassing van artikel 15 van koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per Afwijki

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2013014741
pub.
30/12/2013
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen. - Bericht Onderwerp : Toepassing van artikel 15 van koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen - Lijst van de binnenlandse afwijkingen Afwijkingen toegekend op basis van artikel 8 van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen : - afwijking 6-1997-Rev.2 betreffende het vervoer van lege, niet-gereinigde houders die stoffen van klassen 2, 3, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 en 9 hebben bevat.

Vervaldatum : 30 juni 2015;

Afwijkingen toegekend op basis van artikel 9 van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen : - afwijking 1-2003 (versie 2013) betreffende het vervoer in tanks voorverwijdering door verbranding.

Vervaldatum 30 juni 2015; - afwijking 4-2002 betreffende het vervoer van afval naar afvalbehandelingsinstallaties.

Vervaldatum : 30 juni 2015; - afwijking 1-2004 (versie 2010) betreffende trekkers en aanhangwagens die uitsluitend binnen havengebieden rijden.

Vervaldatum : 30 juni 2015; - afwijking 4-2004 (versie 2010) betreffende de distributie van pesticiden naar de eindgebruiker.

Vervaldatum : 30 juni 2015. - afwijkingen 2-2001, 4-2002, 6-2004 (versie 2010), 7-2004 (versie 2010), 12-2004 bis, 16-2004, 7-2005 (versie 2010), 9-2005, 1-2006, 13-2007, 7-2008, 8-2008, 2-2009, 3-2009, 5-2009 et 2-2010 betreffende het vervoer in de onmiddellijke nabijheid van industriële vestigingen met gebruik van de openbare weg.

Vervaldatum : 30 juni 2015; - afwijking 9-2009 betreffende het vervoer in de onmiddellijke nabijheid van industriële vestigingen met gebruik van de openbare weg.

Vervaldatum : 9 september 2015; - afwijking 16-2009 betreffende het vervoer in de onmiddellijke nabijheid van industriële vestigingen met gebruik van de openbare weg.

Vervaldatum : 16 december 2015; - afwijking 1-2012 betreffende het vervoer in de onmiddellijke nabijheid van industriële vestigingen met gebruik van de openbare weg.

Vervaldatum : 10 januari 2017; - afwijkingen 10-2012, 12-2012, 14-2013 en 24-2013 betreffende het vervoer in de onmiddellijke nabijheid van industriële vestigingen met gebruik van de openbare weg.

Vervaldatum 15 januari 2018; - afwijking 2-2003 ( versie 2010) met betrekking tot het opleidingsgetuigschrift voor het garagepersoneel tussen de garage en het dichtstbijzijnde controlestation van de automobielinspectie.

Vervaldatum : 30 juni 2015.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^