Bericht
gepubliceerd op 30 augustus 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV BELGACOM, de NV MOBISTAR en de NV TELENET, die allen Dit bes

bron
raad van state
numac
2013018376
pub.
30/08/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV BELGACOM, de NV MOBISTAR en de NV TELENET, die allen woonplaats kiezen bij Mrs. Frederik VANDENDRIESSCHE en Arne CARTON, advocaten, met kantoor te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, hebben op 22 juli 2013 de nietigverklaring gevorderd van het koninklijk besluit van 14 april 2013 houdende goedkeuring van de geplande investeringen ten

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^