Bericht
gepubliceerd op 02 september 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Emile BAERT heeft op 19 juli 2013 de nietigverklaring gevo Dit bes

bron
raad van state
numac
2013018380
pub.
02/09/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Emile BAERT heeft op 19 juli 2013 de nietigverklaring gevorderd van het koninklijk besluit van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013022341 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers sluiten tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers.

Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 juli 2013.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 209.676/XIV-35.154.

Voor de Hoofdgriffier, Isabelle DEMORTIER, Hoofdsecretaris.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^