Bericht
gepubliceerd op 04 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Autoriteit voor financiële diensten en markten. - Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdr Deze o

bron
autoriteit voor financiele diensten en markten
numac
2014003064
pub.
04/03/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

AUTORITEIT VOOR FINANCIELE DIENSTEN EN MARKTEN


Autoriteit voor financiële diensten en markten. - Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht van de portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen van de onderneming "Immo Life Insure N.V.", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Prins-Bisschopssingel 73, te 3500 Hasselt, aan de onderneming "Ethias N.V.", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is rue des Croisiers 24, te 4000 Luik.

Deze overdracht is tegenstelbaar aan alle derden door deze bekendmaking.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^