Bericht
gepubliceerd op 04 december 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement Wijzigingen aan het personeelsstatuut van de permanente diensten van het Parlement Het Brussels Parlement heeft beslist, in zijn vergadering van 14 november 2014, wijzigingen aan te brengen aan artikels 3 Deze wijzi

bron
brussels hoofdstedelijk parlement
numac
2014032001
pub.
04/12/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT


Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement Wijzigingen aan het personeelsstatuut van de permanente diensten van het Parlement Het Brussels Parlement heeft beslist, in zijn vergadering van 14 november 2014, wijzigingen aan te brengen aan artikels 30 en 105 van het personeelsstatuut van de permanente diensten van het Parlement.

Deze wijzigingen en de gecoördineerde tekst van de gewijzigde artikels evenals de adviezen van de directieraad en van het personeelscomité bevinden zich in het integraal verslag van voormelde vergadering.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^