Bericht
gepubliceerd op 04 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht van openbaar onderzoek Ontwerp-verslag Strategische Beleidsbeoordeling Eenieder wordt verzocht kennis te nemen van en zijn mening mede te delen over het ontwerp-verslag Strategische Beleidsbeoordeling met betrekking tot de uitvoering De documen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014201481
pub.
04/03/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Bericht van openbaar onderzoek Ontwerp-verslag Strategische Beleidsbeoordeling Eenieder wordt verzocht kennis te nemen van en zijn mening mede te delen over het ontwerp-verslag Strategische Beleidsbeoordeling met betrekking tot de uitvoering van het Waals Programma voor Landelijke ontwikkeling 2014-2020. Krachtens artikelen D.29-7 en volgende van Boek I van het Milieuwetboek wordt het ontwerp-verslag onderworpen aan een openbaar onderzoek dat vijfenveertig kalenderdagen duurt. Dit openbaar onderzoek vindt plaats van 10 maart tot 24 april.

De documenten liggen ter inzage in de gemeentebesturen van Wallonië, en op deze website : http://agriculture.wallonie.be/pwdr Bemerkingen of suggesties i.v.m. die documenten van het openbaar onderzoek kunnen schriftelijk worden medegedeeld aan : Service public de Wallonie (Waalse Overheidsdienst) - DGO3 Département des Programmes européens et des Accords Internationaux (Dep. Europese Programma's en Internationale Akkoorden) chaussée de Louvain 14, te 5000 Namen Ter attentie van de heer Serge Braun of via website http://agriculture.wallonie.be/pwdr of e-mail: serge.braun@spw.wallonie.be

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^