Bericht
gepubliceerd op 16 juni 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht. - Minimumbedrag van de middelen van bestaan waarover een vreemdeling moet beschikken die in België wenst te studeren tijdens het school- of academiejaar 2015-2016 Met toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 8 juni 1983, Bereke

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2015000317
pub.
16/06/2015
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2015000317

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Bericht. - Minimumbedrag van de middelen van bestaan waarover een vreemdeling moet beschikken die in België wenst te studeren tijdens het school- of academiejaar 2015-2016 Met toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 8 juni 1983, moet de vreemdeling die in België wenst te studeren tijdens het school- of academie jaar 2015-2016, beschikken over middelen van bestaan waarvan het minimumbedrag 617 EUR per maand bedraagt.

Berekening : 297,47 EUR x 362,80* = 616,62 EUR 175,02 naar boven afgerond tot op de euro : 617 EUR (artikel 5 van de wet van 26 juni 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 bron ministerie van financien Wet betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet sluiten betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, Belgisch Staatsblad 29 juli 2000).

Brussel, op 2 juni 2015. _______ Nota * index mei 2015.


begin


Publicatie : 2015-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^