Bericht
gepubliceerd op 05 februari 2016
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv USD heeft de nietigverklaring gevorderd van het koni Dat be

bron
raad van state
numac
2016018068
pub.
05/02/2016
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016018068

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv USD heeft de nietigverklaring gevorderd van het koninklijk besluit van 10 augustus 2015 betreffende vermalers waarvan het vermaalde bestemd is om verwijderd te worden via systemen voor de afvoer van afvalwater.

Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 23 oktober 2015.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 217.915/XV-2969.

Voor de Hoofdgriffier, Chr. Stassart, Hoofdsecretaris.


begin


Publicatie : 2016-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^