Bericht
gepubliceerd op 21 maart 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Peter SCHRYVERS, die woonplaats kiest bij Mr. Jan GHYSELS, Dit be

bron
raad van state
numac
2016018089
pub.
21/03/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016018089

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Peter SCHRYVERS, die woonplaats kiest bij Mr. Jan GHYSELS, advocaat, met kantoor te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 187, heeft op 18 december 2015 de nietigverklaring gevorderd van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2015 houdende benoeming van drie effectieve bestuursrechters bij het Milieuhandhavingscollege.

Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 26 oktober 2015.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 217.879/IX-8781.

Namens de Hoofdgriffier, Yves Depoorter, Bestuurlijk Attaché.


begin


Publicatie : 2016-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^