Bericht
gepubliceerd op 07 september 2016
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De B

bron
raad van state
numac
2016018286
pub.
07/09/2016
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016018286

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De BVBA AZAAN, Naeem MOHAMMAD en Sherpa LAKPA, die woonplaats kiezen bij Mr. Koen VAN ZANDWEGHE, advocaat, met kantoor te 8300 Knokke-Heist, Natiënlaan 237, hebben op 3 augustus 2016 de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring gevorderd van artikel III.5.1.2. van de Algemene Politieverordening Blankenberge, zoals ingevoerd door artikel 2 van het besluit van de gemeenteraad van de stad Blankenberge van 21 juni 2016.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 219.920/X-16.696.

Namens de Hoofdgriffier, Yves Depoorter, Bestuurlijk Attaché.


begin


Publicatie : 2016-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^