Bericht
gepubliceerd op 09 september 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De B

bron
raad van state
numac
2016018302
pub.
09/09/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016018302

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/1991 pub. 17/03/2011 numac 2011000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De BVBA SPK, de BVBA FAROK, de BVBA SB RAHIMI, Mohammed SYED, de BVBA DILAN, Amir HASSAN, de BVBA PS, Shahidul KHAN, de BVBA SWEETSHOP, de BVBA CHAHAL, de BVBA K&I INTERNATIONAL, de BVBA NASIM, Gulzar KHAN, de BVBA FRESH & CHEAP, de BVBA NEW CONTINENTAL, de VOF ASIA-PAK, de BVBA RAGAI EXPRESS, de BVBA PRINS, de BVBA GROVER, de BVBA S. ALAM GIR, de BVBA GURU NANAK, de BVBA PARDEEP & JASAHIL, Mohammad GIASH UDDIN KABIR, de CVBA SCHOONBEKE, de BVBA PAUL TRADERS en Mohammed HAQUE, die woonplaats kiezen bij Mr. Koenraad MAENHOUT, advocaat, met kantoor te 2600 Antwerpen, Filip Williotstraat 30 bus 0102, hebben op 23 augustus 2016 de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring gevorderd van het besluit van de gemeenteraad van de stad Antwerpen van 27 juni 2016 houdende de goedkeuring van de wijziging van de Code van politiereglementen waarbij onder "Titel 6 - Specifieke regelgevingen" een "Hoofdstuk 9. - Sluitingsuren in het toeristisch centrum" wordt ingevoerd, bestaande uit de artikelen 656 tot en met 659.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A.220.075/X-16.711.

Namens de Hoofdgriffier, Yves Depoorter, Bestuurlijk Attaché.


begin


Publicatie : 2016-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^