Bericht
gepubliceerd op 21 november 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De N

bron
raad van state
numac
2016018367
pub.
21/11/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016018367

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/1991 pub. 17/03/2011 numac 2011000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De NV WEMMEL SQUARE, die woonplaats kiest bij Mr. Patrick MENSALT, advocaat, met kantoor te 1852 Beigem, Gemeentehuisstraat 26, heeft op 24 oktober 2016 de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring gevorderd van het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Wemmel van 23 juni 2016 houdende de definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Woonlagen".

Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 25 augustus 2016.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A.220.570/X-16.771.

Namens de Hoofdgriffier, Yves Depoorter, Bestuurlijk Attaché.


begin


Publicatie : 2016-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^