Bericht
gepubliceerd op 08 juni 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Officieel bericht Aanpassing buiten index op 1 september 2015 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen. Aan het spilindexcijfer 119,62 wordt, vanaf 1 september 2015, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vast(...) A. Ziekte- en invalidit

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2016201655
pub.
08/06/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016201655

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Officieel bericht Aanpassing buiten index op 1 september 2015 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen.

Aan het spilindexcijfer 119,62 (basis 2004 = 100) wordt, vanaf 1 september 2015, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd op : A. Ziekte- en invaliditeitsverzekering I. Regeling voor werknemers Krachtens het koninklijk besluit van 28 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015202276 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015202275 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 04/05/2015 numac 2015022146 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat betreft de accreditering van tandheelkundigen, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 - Belgisch Staatsblad 13 mei 2015.

Krachtens het koninklijk besluit van 3 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 13/04/2015 numac 2015022113 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers sluiten tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers - Belgisch Staatsblad 13 april 2015.

Krachtens het koninklijk besluit van 30 augustus 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 03/09/2015 numac 2015011346 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon - Belgisch Staatsblad 3 september 2015. 1. Maximum daguitkering vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid : a) Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 : • invalide voor 1 januari 2011 : - met gezinslast .. . . . 84,95 EUR - alleenstaande . . . . . 71,88 EUR - samenwonende . . . . . 52,28 EUR • invalide vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 (1) : - met gezinslast . . . . . 85,54 EUR - alleenstaande . . . . . 72,38 EUR - samenwonende . . . . . 52,64 EUR 2. Minimum dagbedrag van de uitkering (vanaf de 1e dag van de 7e maand van de arbeidsongeschiktheid) : • Regelmatige werknemer : - met gezinslast .. . . . 55,07 EUR - alleenstaande . . . . . 44,07 EUR - samenwonende . . . . . 37,79 EUR • Niet regelmatige werknemer : - met gezinslast . . . . . 42,75 EUR - zonder gezinslast . . . . . 32,07 EUR II. Regeling voor zelfstandigen (forfaitaire dagbedragen) Krachtens het koninklijk besluit van 10 augustus 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 04/09/2015 numac 2015204027 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 04/09/2015 numac 2015204028 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 94 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 04/09/2015 numac 2015204029 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 9 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten sluiten tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen - Belgisch Staatsblad 4 september 2015 - Ed. 2.

Krachtens het koninklijk besluit van 7 juni 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/06/2015 pub. 15/06/2015 numac 2015022217 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor zelfstandigen sluiten tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor zelfstandigen - Belgisch Staatsblad 15 juin 2015.

Krachtens het koninklijk besluit van 10 augustus 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 04/09/2015 numac 2015204027 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 04/09/2015 numac 2015204028 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 94 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 04/09/2015 numac 2015204029 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 9 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten sluiten tot wijziging van artikel 94 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten - Belgisch Staatsblad 4 september 2015 - Ed. 2.

Krachtens het koninklijk besluit van 10 augustus 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 04/09/2015 numac 2015204027 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 04/09/2015 numac 2015204028 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 94 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 04/09/2015 numac 2015204029 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 9 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten sluiten tot wijziging van artikel 9 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten - Belgisch Staatsblad 4 september 2015 - Ed. 2.

Krachtens het koninklijk besluit van 3 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 13/04/2015 numac 2015022113 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers sluiten tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers - Belgisch Staatsblad 13 april 2015. 1. Primaire ongeschiktheid : - met gezinslast .. . . . 55,07 EUR - alleenstaande . . . . . 42,01 EUR - samenwonende . . . . . 33,80 EUR 2. Invaliditeit : a) Zonder stopzetting van het bedrijf : - met gezinslast .. . . . 55,07 EUR - alleenstaande . . . . . 42,01 EUR - samenwonende . . . . . 33,80 EUR b) Met stopzetting van het bedrijf : - met gezinslast .. . . . 55,07 EUR - alleenstaande . . . . . 44,07 EUR - samenwonende . . . . . 37,79 EUR 3. Moederschapuitkering en adoptie : - wekelijkse uitkering .. . . . 449,32 EUR 4. Forfaitaire uitkering voor palliatieve zorgen : - Betaling in 3 schijven .. . . . 2.184,72 EUR III. Stelsel der zeelieden Krachtens het koninklijk besluit van 30 augustus 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 03/09/2015 numac 2015011346 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon - Belgisch Staatsblad 3 september 2015.

Krachtens het koninklijk besluit van 3 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 13/04/2015 numac 2015022113 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers sluiten tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers - Belgisch Staatsblad 13 april 2015. 1. Minimum dagbedrag van de invaliditeitsuitkering toe te kennen aan de gerechtigden die de hoedanigheid hebben van regelmatige werknemer : a) met gezinslast .. . . . 55,07 EUR b) zonder gezinslast .. . . . 44,07 EUR 2. Minimum dagbedrag van de invaliditeitsuitkering voor gerechtigden die niet de hoedanigheid hebben van regelmatige werknemer : a) met gezinslast .. . . . 42,75 EUR b) zonder gezinslast .. . . . 32,07 EUR (1) Deze rubriek betreft gerechtigden wiens periode van primaire ongeschiktheid geschorst werd omwille van een periode van moederschap. B. Pensioenen I. Regeling voor werknemers Krachtens het koninklijk besluit van 3 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 13/04/2015 numac 2015022113 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers sluiten tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers - Belgisch Staatsblad 13 april 2015. 1. Gewaarborgd minimumpensioen voor een volledige werknemersloopbaan (jaarbedragen) : a) Rustpensioen : - gezinsbedrag .. . . . 17.181,62 EUR - bedrag alleenstaande . . . . . 13.749,63 EUR b) Overlevingspensioen .. . . . 13.533,45 EUR II. Gewaarborgd inkomen voor bejaarden (jaarbedragen) Krachtens de wet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022579 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de assimilatie van een periode van non-activiteit van bepaalde leden van de geïntegreerde politie voor de loopbaanvoorwaarde om met vervroegd pensioen te vertrekken, betreffende de cumulatie met een pensioen van de publieke sector, betref type wet prom. 18/12/2015 pub. 14/06/2016 numac 2016000362 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de assimilatie van een periode van non-activiteit van bepaalde leden van de geïntegreerde politie voor de loopbaanvoorwaarde om met vervroegd pensioen te vertrekken, betreffende de cumulatie met een pensioen van de publieke sector, betref sluiten betreffende de assimilatie van een periode van non-activiteit van bepaalde leden van de geïntegreerde politie voor de loopbaanvoorwaarde om met vervroegd pensioen te vertrekken, betreffende de cumulatie met een pensioen van de publieke sector, betreffende het gewaarborgd inkomen voor bejaarden en betreffende de pensioenen van het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart - Belgisch Staatsblad 24 december 2015. 1. Gezinsbedrag : Gewoon maximumbedrag .. . . . 11.923,67 EUR 2. Bedrag alleenstaande : Gewoon maximumbedrag .. . . . 8.943,00 EUR III. Inkomensgarantie voor ouderen (jaarbedragen) Krachtens het koninklijk besluit van 3 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 13/04/2015 numac 2015022113 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers sluiten tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers - Belgisch Staatsblad 13 april 2015. a) Basisbedrag .. . . . 8.255,44 EUR b) Basisbedrag x 1,5 .. . . . 12.383,16 EUR IV. Regeling voor zelfstandigen (forfaitaire jaarbedragen) Krachtens het koninklijk besluit van 7 juni 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/06/2015 pub. 15/06/2015 numac 2015022217 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor zelfstandigen sluiten tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor zelfstandigen - Belgisch Staatsblad 15 juni 2015.

Krachtens het artikel 9bis, § 7 van het koninklijk besluit van 30 januari 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/1997 pub. 10/05/2013 numac 2013000317 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels e sluiten betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsel en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deel name van België aan de Europese en Monetaire Unie, wijzigend door de wet van 10 augustus 2015 tot verhoging van de wettelijk leeftijd voor het rustpensioen en tot wijziging van de voorwaarden voor de toegang tot het vervroegd pensioen en de minimumleeftijd voor het overlevingspensioen - Belgisch Staatsblad 21 augustus 2015 (+ erratum - Belgisch Staatsblad 31 augustus 2015). 1. Gezin : a) Minimumpensioen .. . . . 17.181,61 EUR 2. Overlevende echtgenoot : a) Minimumpensioen .. . . . 13.073,68 EUR b) Minimumovergangsuitkering .. . . . 13.073,68 EUR 3. Alleenstaande : a) Minimumpensioen .. . . . 13.108,32 EUR C. Arbeidsongevallen Krachtens het koninklijk besluit van 30 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/11/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015205747 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 30/11/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015205859 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 - Belgisch Staatsblad 22 december 2015.

Het jaarbedrag van de aanvullende bijslag die door het Fonds voor arbeidsongevallen wordt toegekend, is gelijk aan het verschil tussen : 1° de hierna aangegeven geherwaardeerde bedragen die gekoppeld zijn aan het indexcijfer der consumptieprijzen, en 2° het bedrag van de rente vóór iedere uitkering in kapitaal, of van de jaarlijkse vergoeding die in toepassing van de arbeidsongevallenwet wordt uitbetaald. De bedragen gevolgd door een * houden rekening met de welvaartsaanpassingen. 1. De getroffene (bedrag per pct.blijvende ongeschiktheid) : a) met een blijvende ongeschiktheid van minder dan 10 pct.. . . . . . . . . . 87,66 EUR* b) met een blijvende ongeschiktheid tussen 10 en 35 pct.. . . . . 127,68 EUR* c) met een blijvende ongeschiktheid tussen 36 en 65 pct.. . . . . . . . . . 170,10 EUR* d) met een blijvende ongeschiktheid van 66 pct.of meer, of wanneer de getroffene een vergoeding voor hulp van derden ontvangt, berekend op een hoger bedrag dan 100 pct. zonder 150 pct. te overschrijden . . . . . 215,91 EUR* e) wanneer het ongeval vóór 15 oktober 1951 is gebeurd en de hulp van derden als noodzakelijk werd erkend bij overeenkomst tussen de partijen of bij vonnis of wanneer de bijkomende vergoeding voor de hulp van derden berekend wordt op basis van het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon .. . . . 108,02 EUR* 2. De andere rechthebbenden : a) de overlevende echtgenoot .. . . . 4.756,36 EUR* b) met een rente van 20 pct.van het basisloon . . . . . . . . . . 3.170,90 EUR* c) met een rente van 15 pct.van het basisloon . . . . . . . . . . 2.378,11 EUR* d) met een rente van 10 pct.van het basisloon . . . . . . . . . . 1.585,45 EUR* D. Beroepsziekten Krachtens het koninklijk besluit van 30 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/11/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015205747 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 30/11/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015205859 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 - Belgisch Staatsblad 22 december 2015.

Jaarbedrag voor de berekening van de aanvullende toeslagen die toegekend worden aan de gerechtigden op een vergoeding in uitvoering van de wetten betreffende de schadeloosstelling inzake beroepsziekten.

De hier beneden vermelde bedragen houden rekening met de aanpassingen aan de welvaartsstijging(*12,62 %). 1. De getroffene (bedrag per pct.blijvende ongeschiktheid) : a) met een blijvende ongeschiktheid van minder dan 10 pct.. . . . . . . . . . 87,6566 EUR b) met een blijvende ongeschiktheid tussen 10 en 35 pct.. . . . . . . . . . . . . . . 127,6762 EUR c) met een blijvende ongeschiktheid tussen 36 en 65 pct.. . . . . . . . . . 170,1039 EUR d) met een blijvende ongeschiktheid van 66 pct.of meer, of wanneer de getroffene een vergoeding voor hulp van derden ontvangt, berekend op een hoger bedrag dan 100 pct. zonder 150 pct. te overschrijden . . . . . . . . . . 215,9062 EUR 2. De andere rechthebbenden : a) de overlevende echtgenoot .. . . . 4.756,3571 EUR b) met een rente van 20 pct.van het basisloon . . . . . . . . . . 3.170,9047 EUR c) met een rente van 15 pct.van het basisloon . . . . . . . . . . 2.378,1130 EUR d) met een rente van 10 pct.van het basisloon . . . . . . . . . . 1.585,4524 EUR E. Faillissementsuitkering voor zelfstandigen (bedragen per maand) Krachtens het koninklijk besluit van 7 juni 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/06/2015 pub. 15/06/2015 numac 2015022217 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor zelfstandigen sluiten tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor zelfstandigen - Belgisch Staatsblad 15 juni 2015. - gerechtigde zonder gezinslast . . . . . 1.092,36 EUR - gerechtigde met gezinslast . . . . . 1.431,80 EUR F. Tegemoetkomingen aan personen met een handicap (jaarbedragen) I. De wet van 27 februari 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten Duitse vertaling sluiten Krachtens het koninklijk besluit van 16 september 2015 houdende verhoging van het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming met toepassing van artikel 6, § 6, van de wet van 27 februari 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten Duitse vertaling sluiten betreffende de tegemoetkoming aan de personen met een handicap - Belgisch Staatsblad 21 september 2015.

De maximale tegemoetkomingen bedragen : 1. Inkomensvervangende tegemoetkoming : a) categorie A .. . . . 6.673,04 EUR b) categorie B .. . . . 10.009,56 EUR c) categorie C .. . . . 13.346,08 EUR G. Leefloon (jaarbedragen) Krachtens het koninklijk besluit van 30 augustus 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 03/09/2015 numac 2015011346 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon - Belgisch Staatsblad 3 september 2015. a) samenwonende .. . . . 6.669,69 EUR b) alleenstaande .. . . . 10.004,54 EUR c) samenwonende met een gezin ten laste .. . . . 13.339,39 EUR


begin


Publicatie : 2016-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^