Bericht
gepubliceerd op 06 mei 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Officieel bericht Aanpassing buiten index op 1 januari 2016 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Aan het spilindexcijfer 119,62 wordt, vanaf 1 januari 2016, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgeleg(...) A. Ziekte- en invalidit

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2016202333
pub.
06/05/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016202333

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Officieel bericht Aanpassing buiten index op 1 januari 2016 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Aan het spilindexcijfer 119,62 (basis 2004 = 100) wordt, vanaf 1 januari 2016, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd op : A. Ziekte- en invaliditeitsverzekering Krachtens het koninklijk besluit van 28 april 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 - Belgisch Staatsblad 13 mei 2015. 1. Maximum daguitkering vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid : Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 (1) : o invalide voor 1 januari 2011 : - met gezinslast .. . . . 84,95 EUR - alleenstaande . . . . . 71,88 EUR - samenwonende . . . . . 52,28 EUR o invalide vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 december 2012 : - met gezinslast . . . . . 85,54 EUR - alleenstaande . . . . . 72,38 EUR - samenwonende . . . . . 52,64 EUR (1) Deze rubriek betreft de buitenlands verzekerde gerechtigden die erkend zijn in invaliditeit alvorens de ongeschiktheid van 1 jaar bereikt te hebben.

begin


Publicatie : 2016-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^