Bericht
gepubliceerd op 09 september 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Beheersplannen van de Waalse gedeelten van de stroomgebiedsdistricten. - Bericht Overeenkomstig Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffe Deze d

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016204543
pub.
09/09/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016204543

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Beheersplannen van de Waalse gedeelten van de stroomgebiedsdistricten. - Bericht Overeenkomstig Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid en artikel D.24 van Boek II van het Leefmilieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt heeft de Waalse Regering op 28 april 2016 de beheersplannen van de internationale stroomgebiedsdistricten van de Maas, de Schelde, de Rijn en de Seine aangenomen.

Deze document liggen ter inzage op de website : http://eau.wallonie.be/MB


begin


Publicatie : 2016-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^