Bericht
gepubliceerd op 12 januari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van paritaire comités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Hertogstraat 61, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat hij overweegt de Koning 1. de

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2016206228
pub.
12/01/2017
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016206228

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van paritaire comités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Hertogstraat 61, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat hij overweegt de Koning voor te stellen om : 1. de benaming en het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk (nr.120), vastgesteld bij het koninklijk besluit van 5 februari 1974Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/02/1974 pub. 15/07/2008 numac 2008000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en hun bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten (Belgisch Staatsblad van 9 april 1974), gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 oktober 1982 (Belgisch Staatsblad van 16 oktober 1982), 4 juni 1999 (Belgisch Staatsblad van 22 september 1999) en 7 mei 2007 (Belgisch Staatsblad van 31 mei 2007), te wijzigen als volgt : De benaming van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk wordt gewijzigd in "Paritair Comité voor de textielnijverheid".

Artikel 1, § 1, 1., van het koninklijk besluit van 5 februari 1974Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/02/1974 pub. 15/07/2008 numac 2008000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en hun bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en hun bevoegdheid, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 oktober 1982, 4 juni 1999 en 7 mei 2007, wordt aangevuld met de bepalingen onder e) en f), luidende : « e) de ondernemingen die deze activiteiten, via onderaanneming of uitbesteding, laten uitvoeren in België of in het buitenland, ook al gebeurt het door juridisch gescheiden entiteiten; f) de ondernemingen die uitsluitend of hoofdzakelijk ondersteunende diensten leveren aan de textielondernemingen en voor zover deze ondernemingen niet ressorteren onder de bevoegdheid van een specifiek paritair comité.» 2. de benaming en het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk (nr.214), vastgesteld bij het koninklijk besluit van 5 februari 1974Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/02/1974 pub. 15/07/2008 numac 2008000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en hun bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten (Belgisch Staatsblad van 9 april 1974), gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 juni 1999 (Belgisch Staatsblad van 22 september 1999), te wijzigen als volgt : De benaming van het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk wordt gewijzigd in "Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid".

In artikel 1, § 2, 1., van het koninklijk besluit van 5 februari 1974Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/02/1974 pub. 15/07/2008 numac 2008000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en hun bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en hun bevoegdheid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 juni 1999, wordt het woord "arbeiders" vervangen door het woord "activiteiten".

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^