Bericht
gepubliceerd op 16 maart 2017
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-17/0007: MARUBENI CORPORATION/OLYMPUS HOLDING B.V. . - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Op 10 maart 2017, on(...) Volgens d

bron
belgische mededingingsautoriteit
numac
2017011259
pub.
16/03/2017
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017011259

BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT


Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-17/0007: MARUBENI CORPORATION/OLYMPUS HOLDING B.V. (ORFFA). - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Op 10 maart 2017, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een aanmelding van een concentratie in de

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^