Bericht
gepubliceerd op 13 februari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnissen van 2 januari 2017 in zake respectievelijk J. V.D.G., R.R., C.N., F.G. en S.V. tegen de Belgische Staat, waarvan de expedities ter griffie van het Hof z « Sch

bron
grondwettelijk hof
numac
2017200878
pub.
13/02/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017200878

GRONDWETTELIJK HOF


Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnissen van 2 januari 2017 in zake respectievelijk J. V.D.G., R.R., C.N., F.G. en S.V. tegen de Belgische Staat, waarvan de expedities ter griffie van het Hof zijn ingekomen op 11 januari 2017, heeft de Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout, de volgende prejudiciële vraag gesteld : « Schendt artikel 2252 van het Burgerlijk Wetboek, in de versie vóór de wijziging bij wet van 17 maart 2013, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat het de schorsing van de verjaring afhankelijk maakt van de onbekwaamverklaring, zodat de verjaring wel loopt ten overstaan van een geïnterneerde opzichtens wie geen maatregel van onbekwaamverklaring zoals bedoeld in die bepaling werd genomen ? ».

Die zaken, ingeschreven onder de nummers 6586, 6587, 6588, 6589 en 6591 van de rol van het Hof, werden samengevoegd.

De griffier, F. Meersschaut


begin


Publicatie : 2017-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^