Bericht
gepubliceerd op 06 juni 2018
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Bericht aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard De richtlijnen voor het bestellen, opstellen en De richtli

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2018012438
pub.
06/06/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018012438

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Algemene Administratie van de Fiscaliteit Bericht aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard De richtlijnen voor het bestellen, opstellen en indienen van de papieren fiches 281.50 en samenvattende opgaven 325.50 voor de inkomsten van 2017 zijn beschikbaar op de webpagina https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen (klik op Personeel en loon > Bericht aan schuldenaars en daarna, onder de titel Bericht aan schuldenaars (aanslagjaar 2018), op Commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard (Fiche 281.50 - opgave 325.50)).

De richtlijnen voor het indienen van die documenten langs elektronische weg (of op elektronische informatiedrager) zijn opgenomen in de brochure 'Belcotax on web'. Die brochure kan eveneens op bovenvermelde webpagina worden geraadpleegd (klik op E-services > Belcotax-on-web > 'Belcotax-On-Web inkomsten 2017').

In beide gevallen moeten die documenten vóór 30.06.2018 worden ingediend.

TER HERINNERING Volgens artikel 57, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) worden de betaalde of toegekende commissies, makelaarslonen, handels- of andere restorno's, toevallige of niet-toevallige vacatiegelden of erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard, die voor de verkrijgers al dan niet in België belastbare beroepsinkomsten zijn (behalve de bezoldigingen van meewerkende echtgenoten), maar als beroepskosten aangenomen als ze worden verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave.

Artikel 30 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het WIB 92 bepaalt dat die fiches en die samenvattende opgave elektronisch moeten worden ingediend, tenzij de schuldenaars (of de persoon die gemachtigd is om die fiches en die opgave in hun naam in te dienen) niet over de nodige geïnformatiseerde middelen beschikken om aan die verplichting te voldoen. In dat geval moeten die fiches en die opgave op papier of op een elektronische informatiedrager worden ingediend.

Meer informatie over het indienen van die documenten is te verkrijgen bij de volgende Centra - Bedrijfsvoorheffing:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Centrum KMO Brussel II - Bedrijfsvoorheffing Kruidtuinlaan 50, bus 3406 1000 Brussel Tel.: 0257 529 90 (N/F)

Région de Bruxelles-Capitale

Centre PME Bruxelles II - Précompte professionnel Boulevard du Jardin Botanique 50, bte 3406 1000 Bruxelles Tél. : 0257 529 90 (N/F)

Vlaams Gewest

Centrum KMO Aalst - Bedrijfsvoorheffing Dr. André Sierensstraat 16, bus 1 9300 Aalst Tel.: 0257 736 60 (N)

Région flamande

Centrum KMO Aalst - Bedrijfsvoorheffing Dr. André Sierensstraat 16, bus 1 9300 Aalst Tel. : 0257 736 60 (N)

Waals Gewest met uitzondering van het Duitse taalgebied

Centre PME Mons - Précompte professionnel Avenue Mélina Mercouri 1 7000 Mons Tel.: 0257 881 10 (F)

Région wallonne (à l'exception de la Région de langue allemande)

Centre PME Mons - Précompte professionnel Avenue Mélina Mercouri 1 7000 Mons Tél. : 0257 881 10 (F)

Duits taalgebied (gemeenten Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren en Sankt Vith)

Polyvalentes Zentrum Eupen - Berufssteuervorabzug Vervierser Strasse 8 4700 Eupen Tel.: 0257 886 30 (D)

Région de langue allemande (les communes d'Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren et Sankt Vith)

Polyvalentes Zentrum Eupen - Berufssteuervorabzug Vervierser Strasse 8 4700 Eupen Tel. : 0257 886 30 (D)


(De pers wordt verzocht dit bericht over te nemen)


begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^