Bericht
gepubliceerd op 03 juli 2018

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Xavier RETAILLEAU heeft de nietigverklaring gevord Deze z

bron
raad van state
numac
2018012972
pub.
03/07/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018012972

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Xavier RETAILLEAU heeft de nietigverklaring gevorderd van het retributiereglement op het parkeren van motorvoertuigen op een openbare plaats, dat door de gemeenteraad van Ukkel op 28 september 2017 is goedgekeurd.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 224.010/ XV-3604.


begin


Publicatie : 2018-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^