Bericht
gepubliceerd op 25 juli 2018

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BELGISCHE STAAT, Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Deze za

bron
raad van state
numac
2018013049
pub.
25/07/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018013049

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BELGISCHE STAAT, Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, vertegenwoordigd door de Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, die woonplaats kiest bij Mrs. Bart VAN HYFTE en Laurent DELMOTTE, advocaten, met kantoor te 1060 Brussel, Gulden Vlieslaan 77, heeft op 22 mei 2018 de nietigverklaring gevorderd van het besluit van de gemeenteraad van de stad Gent van 19 maart 2018 houdende wijziging van het Politiereglement op de openbare ruste en de veiligheid van de stad Gent.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 225.296/ X-17.245.

Namens de Hoofdgriffier, Isabelle DEMORTIER, Hoofdsecretaris.


begin


Publicatie : 2018-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^