Bericht
gepubliceerd op 26 september 2018

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De gemeenten Itter en Seneffe hebben de nietigverklaring g Deze za

bron
raad van state
numac
2018013897
pub.
26/09/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018013897

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De gemeenten Itter en Seneffe hebben de nietigverklaring gevorderd van het koninklijk besluit van 18 maart 2018 waarbij een wegvergunning Index 235/80881 wordt verleend aan de nv ELIA ASSET voor de volledige vernieuwing van de bovengrondse elektrische verbinding 2x150kV Gouy - Oostkerk, tussen het hoogspanningsstation van Gouy en het hoogspanningsstation van Oostkerk, op het grondgebied van de steden Nijvel en Tubeke en van de gemeenten Itter, Seneffe en Courcelles.

Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 225.682/XIII-8410.

Voor de Hoofdgriffier, Cécile Bertin, wnd. Hoofdsecretaris.


begin


Publicatie : 2018-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^