Bericht
gepubliceerd op 16 november 2018

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Hans DE RUYTER die woonplaats kiest bij Mr. Sofie De Maess Dit bes

bron
raad van state
numac
2018014799
pub.
16/11/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018014799

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Hans DE RUYTER die woonplaats kiest bij Mr. Sofie De Maesschalk, advocaat, met kantoor te 9000 Gent, Kasteellaan 141, heeft op 22 oktober 2018 de nietigverklaring gevorderd van het besluit van de gemeenteraad van de gemeente De Pinte van 25 juni 2018 houdende de definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Centrumbocht".

Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2018.

Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A.226.477/X-17.360 Namens de Hoofdgriffier, Isabelle DEMORTIER, Hoofdsecretaris.


begin


Publicatie : 2018-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^