Bericht
gepubliceerd op 10 december 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht omtrent de indexatie van de vergoedingen van de erkende dierenartsen, rundveesector. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 29 augustus 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 2002 betreffende de bestrijding van ru De

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2018015121
pub.
10/12/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018015121

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


Bericht omtrent de indexatie van de vergoedingen van de erkende dierenartsen, rundveesector. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 29 augustus 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/08/2009 pub. 22/09/2009 numac 2009024311 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 2002 betreffende de bestrijding van rundertuberculose type koninklijk besluit prom. 29/08/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009024313 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 1991 betreffende de bestrijding van de runderleucose type koninklijk besluit prom. 29/08/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009024312 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1978 tot bevordering van de runderbrucellosebestrijding type koninklijk besluit prom. 29/08/2009 pub. 01/10/2014 numac 2014000727 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 2002 betreffende de bestrijding van rundertuberculose. - Duitse vertaling sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 2002 betreffende de bestrijding van rundertuberculose, van de koninklijke besluiten van 29 augustus 2009 en van 22 mei 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1978 tot bevordering van de runderbrucellosebestrijding, van de koninklijke besluiten van 29 augustus 2009 en van 22 mei 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 1991 betreffende de bestrijding van de runderleucose en van het koninklijk besluit van 7 mei 2008 betreffende de bestrijding en uitroeiing van blauwtong De indexering van de vergoedingen van de erkende dierenartsen in de rundveesector zal aangepast worden op basis van de gezondheidsindex (GI) van de maanden juli 2017 en juli 2018, met als referentiepunt de GI van 2004 = 100.

De GI stond in de maand juli 2017 op 127,57 en de GI in de maand juli 2018 op 129,76.

Voor de berekening van de geïndexeerde vergoedingen worden de huidige bedragen vermenigvuldigd met de GI van de maand juli 2018 en vervolgens gedeeld door de GI van de maand juli 2017.

De nieuwe geïndexeerde bedragen vanaf de 1ste oktober 2018 zijn de volgende: Rundertuberculose : Per rundveebeslag . . . . . 22,70 € Per intradermotuberculinatie . . . . . 1,79 € Runderbrucellose : Per rundveebeslag . . . . . 29,38 € Per afname . . . . . 2,93 € In geval van verwerping : Bedrijfsbezoek . . . . . 29,38 € Bloedname . . . . . 2,93 € Staalname van cotyledonen . . . . . 2,93 € Verzending van een verworpen vrucht . . . . . 8,18 € Runderleucose : Per rundveebeslag . . . . . 29,38 € Per afname . . . . . 2,93 € Blauwtong : Per bedrijfsbezoek . . . . . 29,38 € Per genomen staal . . . . . 2,93 € Brussel, 27 november 2018.

De Minister van Landbouw, D. DUCARME


begin


Publicatie : 2018-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^