Bericht
gepubliceerd op 26 maart 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR DUITS RECHT RWE SUPPLY & Deze zaak i

bron
raad van state
numac
2018030694
pub.
26/03/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018030694

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR DUITS RECHT RWE SUPPLY & TRADING GMBH, die woonplaats kiest bij Mrs. David HAVERBEKE en Wouter VANDORPE, advocaten, met kantoor te 1040 Brussel, Louis Schmidtlaan 29, heeft op 21 februari 2018 de nietigverklaring gevorderd van het koninklijk besluit van 21 december 2017 tot oplegging aan RWE Supply & Trading GmbH van een openbare dienstverplichting met betrekking tot het volume en de prijs voor de dienst regeling van de spanning en het reactief vermogen vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 224.597/VII-40.202.

Namens de Hoofdgriffier, Isabelle DEMORTIER, Hoofdsecretaris.


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^